WE TAKE

THE GAME INDUSTRY FORWARD

SINCE 1996

DIGITAL

News Update

Discover gamimg news and article. Read, Follow Share and discuss your favorite writers and friends.

OS SHOP

Purchase your item, game card and gaming gear. With exclusive price and promotion.

Community

Meet new players and friends. Connect with millions of gamers. Thousands are joining every day!

Activity

Mobirise gives you the freedom to develop as many websites as you like given the fact that it is a desktop app.

BOOK & MAGAZINE

EXHIBITION

JOBS OPPORTUNITIES

...

Online Station หาคนร่วมรันวงการเพิ่ม 20 ตำแหน่ง อยากเข้าวงการเกมมาทางนี้!

เพราะเรารู้ว่ามีคนจำนวนมากอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวงการเกม เพราะเรารู้ว่าเรามีความฝัน แต่บางครั้งเราก็รู้ว่าเราทำมันไม่ไหวเพราะคนเราไม่พอ เราจึงอยากหาผู้ร่วมอุดมการณ์เข้ามาร่วมกันรันวงการกับ Online Station ภายใต้ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด จะเด็กจบใหม่ หรือผู้มีประสบการณ์แล้ว เราเปิดกว้าง วุฒิการศึกษาขั้นต่ำทุกตำแหน่งปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา เพราะเราดูที่ทักษะ และความสามารถ แม้คุณจะมไม่ได้เรียนจบมาตรงสายก็ตาม ครั้งนี้เราเปิดรับแบบจัดหนัก 20 ตำแหน่งงาน รวม 37 อัตรา มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

- ทำหน้าที่บริหาร วางแผนทีมฝ่ายขายสื่อดิจิตอลต่างๆ ของบริษัทฯ (Website, Social Media, Video Content, Influencer Content) ร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

- โฟกัสกลุ่มลูกค้าประเภท Consumer Products ทั้ง Direct Consumer และ Agency

- ทำหน้าที่บริหาร วางแผนทีมฝ่ายขายสื่อดิจิตอลต่างๆ ของบริษัทฯ (Website, Social Media, Video Content, Influencer Content) ร่วมกับทีมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

- โฟกัสกลุ่มลูกค้าประเภท International Game Publishers และ International Technology Companies

- ต้องมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ

- หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ดูแลรับผิดชอบการขายโฆษณาออนไลน์ และงานขายประเภท Project Based

- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในกลุ่มบริษัทประเภท Consumer Products ในประเทศ เพื่อนำเสนองานขายโฆษณา และอัพเดตงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

- ดูแลรับผิดชอบการขายโฆษณาออนไลน์ และงานขายประเภท Project Based

- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในกลุ่มบริษัทประเภท International Game Publishers เพื่อนำเสนองานขายโฆษณา และอัพเดตงานต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

- ดูแล และประสานงานด้านโฆษณาของลูกค้าที่เป็น Key Client

- ประสานงานทีมภายในสำหรับการดูแล Key Client

- ทำหน้าที่ดูแลและพัฒนา Influencer ที่อยู่ในสังกัด Online Station Influencer Network (ทั้งในกลุ่มเกม, ไลฟ์สไตล์, บันเทิง, อาหาร, เด็กและครอบครัว, ความสวยความงาม)

- ให้ความรู้และคำปรึกษากับ Influencer ในการพัฒนาด้านการทำคอนเท้นต์, โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค

- บริหารจัดการตารางเวลาในการทำงานประเภท Sponsorship ของ Influencer ที่ดูแลรับผิดชอบ

- ทำหน้าที่วางแผนพัฒนาสังกัด Online Station Influencer Network ทั้งในด้านการเพิ่มจำนวน Influencer ในแต่ละประเภทและการพัฒนาคุณภาพของ Influencer

- หาโอกาสใหม่ใน การสร้างรายได้,การทำคอนเท้นต์,การประชาสัมพันธ์ ให้กับ Influencer ด้วยพันธมิตรทางธุรกิจพาร์ทเนอร์หรือ Project ต่างๆ

- ค้นหาและเชิญชวน Influencer หน้าใหม่เข้ามาอยู่ในสังกัด Online Station Influencer Network (ทั้งในกลุ่มเกม, ไลฟ์สไตล์, บันเทิง, อาหาร, เด็กและครอบครัว, ความสวยความงาม)

- มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี

- หากมีความสนิทสนมกับ Influencer จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แบรนด์ Online Station Influencer Network ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มของ Influencer และ Agency

- ดูแลข้อมูลการสื่อสารบนเว็บไซต์ Online Station Influencer Network

- ทำแคมเปญเพื่อประชาสัมพันธ์ Influencer ในสังกัดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

- มีความรู้ความเข้าใจในการทำ Digital Marketing

- ดูแลและพัฒนา Platform เพื่อให้ Influencer เข้าใช้งานมากที่สุด

- ประสานงานกับทีมงานเพื่อเก็บข้อมูลมาพัฒนา Platform ให้ตรงตามเป้าหมาย

- ติดต่อประสานงานกับพาร์ทเนอร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาเครื่องมือใหม่มาอยู่ใน Platform

- วิเคราะห์พฤติกรรมและข้อมูลผู้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา

- ทำหน้าที่ วางแผนงานของโปรเจ็คที่เกี่ยวของกับ Influencer ให้เป็นไปตามแผน ตรงตามระยะเวลา และขอบเขตที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

- ดูแลควบคุมงบประมาณของแต่ละโปรเจคให้อยู่ในขอบเขต

- มองเห็นความเสี่ยงในอนาคตและสามารถรับมือแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่จะเกิดขึ้น และ สามารถรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถหา Solution ในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

- รายงาน และ ติดตาม โปรเจคที่ได้รับมอบมายอย่างมีสิทธิภาพ

- มีประสบการณ์ในการทำงาน Project Management

- เป็นคนใจเย็น และรองรับแรงกดดันได้ดี

- มีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งทางการตลาดและข้อมูลขององค์กร เพื่อวางแผนจัดทำแผนการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อ Social Media ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

- ดำเนินงานเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับสื่อตามช่องทางต่างๆ กับผู้มีส่วนร่วมในโครงการเพื่อมองหาช่องทางที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงมองหาโอกาสในการขายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแคมเปญ

- ประสานงานกับฝ่ายการตลาด พนักงานขาย ผู้จัดการโครงการ ครีเอทีฟ เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า และนำมาปรับใช้กับการวางแผนให้มีความสอดคล้องกับตราสินค้าและโฆษณาได้ตรงตามความต้องการ

- มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ Analytics และ CRM นำไปสู่ความเข้าใจด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค และนำไปสู่พัฒนาการแคมเปญทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

- มีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงความคิดเห็น

- มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ และทำงานภายใต้ความกดดันได้

- วางแผนงานการตลาดด้าน Digital นำเสนอแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Social Media ต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าวัตถุประสงค์

- รับผิดชอบในการควบคุมประมาณของกิจกรรมการตลาดด้าน Digital / Online Marketing เพื่อเพิ่มยอดขายทั้ง Online และ Offline ตามเป้าหมายของบริษัท

- ควบคุมดูแลแคมเปญออนไลน์ต่างเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงจัดการทำการวัดผลในทุกกิจกรรมทาง Digital Marketing เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาต่อยอดธุรกิจ และยกระดับการรับรู้ของแบรนด์

- มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อออนไลน์และแพลตฟอร์ม โฆษณา Google, Facebook, IG, Line@, YouTube ฯลฯ

- มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดนอกกรอบ และเข้าใจในเรื่องอารมณ์ความต้องการของคน รู้ว่าความคิดสร้างสรรค์แบบไหนที่จะโดนใจกลุ่มเป้าหมายที่สุดโดยใช้ผ่านสื่อดิจิตอล

- ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

- ทำหน้าที่คิด และวางแผนจัดทำการแข่งขัน E-Sports แบบออนไลน์

- มีความรู้เรื่องการจัดการแข่งขัน E-Sports แบบออนไลน์ในเกมหลากหลายประเภท

- เปิดกว้างทางความคิด และความชอบ ไม่ยึดติดอยู่กับเกมใดเกมหนึ่ง แต่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการจัดแข่งขันไปตามเกมที่ได้รับมอบหมายได้

- มีความรู้ และเชี่ยวชาญเรื่องการทำ SEO สำหรับเว็บไซต์

- มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง SEO และสามารถสื่อสารผลการวิเคราะห์ออกมาให้ทีมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ และนำไปปรับใช้ได้

- ดูแล ออกแบบ เรียกข้อมูล และสามารถปรับแต่งประสิทธิภาพของฐานข้อมูล เช่น MySQL, MongoDB

- มีความสามารถในการจัดการระบบ และใช้ Web Server ได้

- ชอบที่จะเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Big Data, Data Visualization Tools เป็นต้น

- ทำหน้าที่ออกแบบบริการ (Services) สำหรับแอปพลิเคชั่น และเว็บแอปพลิเคชั่น

- พัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงระบบงานเก่าให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

- สามารถพัฒนา Application Program Interface (API) ด้วยแนวคิดของสถาปัตยกรรมแบบ Microservices ได้

- สามารถใช้ และเข้าใจ Javascript Framework/Library

- มีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน Nodejs และ MongoDB สามารถเขียนแบบ OOP ได้

- มี Code Readability ที่ดี

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว

- ทำหน้าที่ควบคุมงานผลิต Video Production ในรูปแบบของ Online Video

- มีความรู้ในการทำ Production หลากหลาย Scale

- สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดีเยี่ยม

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว

- หากมีประสบการณ์ในการทำช่อง YouTube มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- รับผิดชอบด้านการคิดรูปแบบของวิดีโอคอนเท้นต์

- มีไอเดียบรรเจิดและสร้างสรรค์ในการทำคอนเท้นต์

- ไม่มีคำว่าคิดไม่ออกอยู่ในพจนานุกรมของตัวเอง

- หากเขียน Storyboard ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากเคยทำช่อง YouTube มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ตัดต่อวิดีโอคอนเท้นต์เพื่อลงใน Social Media (YouTube, Facebook)

- สามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อ และทำกราฟิกได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น Adobe Premiere, Adobe After Effect, Final Cut เป็นต้น

- สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดีเยี่ยม

- มีประสบการณ์การทำช่อง YouTube มาจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดวันเสาร์,อาทิตย์ (เข้า 9.00 น. – 18.00 น.)
 • ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10-15 วัน/ปี
 • เงินช่วยเหลือสมรส
 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • กองทุนการกู้ยืมสำหรับพนักงานที่ต้องการศึกษาต่อ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์มากกว่า 15 วันต่อปี
 • หากใครคิดว่าอยากจะมาร่วมทางเดินกับ Online Station ก็สามารถส่งประวัติการทำงาน (Resume) พร้อมผลงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เข้ามาได้ที่ฝ่ายบุคคล คุณจริญญา เรายินดีเปิดรับทุกคน!

  บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด 

  46/8 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ตึก B ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

 • Tel :+(66)2-859-2729

  Email : jarinya_jum@truecorp.co.th

Third tab content.

CONTACT

True Visions Group Co.,Ltd., Thailand  

Address

46/8 Rungrojthanakul Buildings(B) Floor 4 ,Ratchadaphisek Road,Huai Khwang , Huai Khwang ,Bangkok 10310, Thailand. 

Tel: +(66)2-859-5349

Tel: +(66)2-859-5116

Fax: +(66)2-859-5146

Office Hours: 9.00 AM - 18.00 PM (GMT+7)

Miss Penprapa Jansiri

Sale Co-Ordinator

E-mail: penprapa_jan@truecorp.co.th

Tel: +(66)2-859-5121

Miss Panrumpai Wongprommade

Editor-in-chief

E-mail: panrumpai_won@truecorp.co.th

Mr. Dollatham Wasananan

Senior Editor

E-mail: dollatham_was@truecorp.co.th

Mr. Taradon Sukontakorn

Senior Editor

E-mail: taradon_suk@truecorp.co.th

Mr. Kittinun Makpan

Editor

E-mail: kittinun_mak@truecorp.co.th

Mr. Sirasak Wongwiseskij

Editor

E-mail: sirisak_won@truecorp.co.th

Mr. Charus Tungsakulwirote

Editor

E-mail: charus_tun@truecorp.co.th