วันนี้ (21 ธันวาคม 2560) สมาคมไทยอีสปอร์ต ผู้ผลักดันให้อีสปอร์ตได้เป็นที่ยอมรับในสังคม จนได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้อีสปอร์ตคือกีฬาประเภทหนึ่ง ได้จัดงาน 1st Thailand E-Sports Summit 2018 ที่ @VIE Hotel ห้อง Vie Function ชั้น 12 ซึ่งงานในครั้งนี้ถือเป็นงานแถลงข่าวจากทางสมาคมครั้งแรกอย่างเป็นทางการ

โดยงาน 1st Thailand E-Sports Summit 2018 นี้ สมาคมมีความประสงค์ที่จะบอกกล่าวถึงรูปแบบนโยบายของสมาคม รวมถึงแผนการดำเนินงานของทางสมาคมในปี พ.ศ. 2561 ในการจัดตั้งชมรมเกม 23 ชมรม ซึ่งประกอบไปด้วยเกม League of Legends. DOTA 2, Hearthstone, Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch, PUBG, Special Force, RoV: Arena of Valor, Vain Glory, Minecraft, Starcraft, Street Fighter V, Tekken 7, FIFA 18, Pro Evolution Soccer, Monster Hunter, Simulator: Racing, เกมที่คู่กับอุปกรณ์ VR, ชมรมเกมจากผู้พัฒนาไทย, ชมรมผู้บรรยายเกม, ชมรมอีสปอร์ตหญิง, ชมรมวิจัยอีสปอร์ตภายในประเทศ และชมรมปฏิบัติการสมาคมไทยอีสปอร์ต โดยเป้าหมายของการจัดตั้งชมรมคือการทำแคมป์ทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งผ่านการคัดกรองจากชมรมต่างๆ ที่ก่อตั้งขึ้น

ภายในงานดังกล่าว คุณสันติ โหลทอง นายกสมาคมไทยอีสปอร์ต ได้กล่าวถึงนโยบายของทางสมาคมไว้ว่า "ทางสมาคมมีความประสงค์ที่จะดำเนินงานเกี่ยวกับวงการเกมและวงการอีสปอร์ตแบบมีแบบแผน ซึ่งศักยภาพของบุคลากรมีส่วนสำคัญ เราจึงต้องการจัดตั้งชมรมขึ้น โดยเริ่มแรกจะเปิด 23 ชมรม อาจจะมีเพิ่มหรือลดจำนวนก็ขึ้นอยู่กับวาระ และเมื่อได้มีการก่อตั้งชมรมแล้ว สิ่งที่ขาดไปไม่ได้นั่นคือต้องมีผู้บริหารชมรม โดยทางสมาคมไทยอีสปอร์ตได้เปิดรับสมัครผู้บริหารชมรมผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiesports.or.th ตั้งแต่วันที่ 13-18 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีอาญา และจะต้องมีประสบการณ์จัดการแข่งขันอีสปอร์ต ส่วนอีกประเภทคืออาจจะมีการเชิญผู้ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมบริหารชมรมด้วย" และในวาระที่อีสปอร์ตได้รับการรับรองและบรรจุเป็นกีฬาชนิดหนึ่งโดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทางสมาคมไทยอีสปอร์ต (TESA) จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (Thailand E-Sports Federation หรือ TESF) นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์