Arena of Valor – ผลผู้ชนะ RoV Design Contest 2022 “มนตราแห่งสยาม”

RoV Design Contest เป็นโครงการออกแบบสกินไทยของเกม RoV หรือ Arena of Valor เพื่อสืบสานและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ซึ่งในปี 2022 มาในหัวข้อ “มนตราแห่งสยาม” หรือสกินไทยของเมจ ประกอบไปด้วย Veera, Lauriel, Tulen และ Aleister

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท

 • ผลงาน: ราหู อีคลิปส์ อิมมอทัล Rahu-Eclipse Immortal (Lauriel)
 • ผู้ออกแบบ: คุณณัฐพล เพชรไทย

ผลงานออกแบบสกินนี้จะถูกใช้เป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนานำไปสร้างเป็นสกินในเกม

ชนะเลิศอันดับ 1
เอฟเฟกต์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท

 • ผลงาน: นภาสีชาด Bloody Sky (Veera)
 • ผู้ออกแบบ: คุณณัฐพล แก้วกาวี
รองชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

 • ผลงาน: วินายากะ Vinayaka (Veera)
 • ผู้ออกแบบ: คุณนันท์ สุมาลุย์
รองชนะเลิศอันดับ 2

รางวัลชมเชย คูปองในเกม จำนวน 3,000 คูปอง ได้แก่

 • คุณดลเศรษฐ์ เกษมศิริวัฒน์
 • คุณศุภฤกษ์ ฤกษ์ลักษณี
 • คุณอครพล พรมภักดิ์
 • คุณบุญญฤทธิ์ สอนนอง
 • คุณโรจนฤทธิ์ วิเชียรสรรค์
 • คุณปริญญานุช นาคประสิทธิ์
 • คุณลอลิต้า ซิลเวสเตอร์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวด RoV Design Contest ครั้งนี้ด้วยนะครับ

ที่มา: Garena RoV Thailand

คำที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับข่าว OS

คุณอาจสนใจเรื่องนี้