Suzumiya Haruhi no Chokkan เผยภาพปกของนิยายกับรูปของ Haruhi และ Tsuruya 

    Suzumiya Haruhi no Chokkan นิยายภาคใหม่ของ The Melancholy of Haruhi Suzumiya ที่ห่างหายไปนานกว่า 9 ปีครึ่ง หลังจากประกาศเจียนต่อและกำหนดวางจำหน่ายไปไม่นาน ล่าสุดทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการก็ได้เผยภาพหน้าปกออกมาแล้ว 

    โดยปกของ Suzumiya Haruhi no Chokkan ในครั้งนี้จะเป็นรูปของ Tsuruha กับ Haruhi หลังจาก Suzumiya Haruhi no Boso ในที่สุดหน้าปกของ Haruhi ก็กลับมามี 2 คนคู่อีกครั้ง!

1

    รวมปกของ The Melancholy of Haruhi Suzumiya ตั้งแต่เล่มแรกจนถึงเล่มล่าสุด

2

Suzumiya Haruhi no Chokkan มีกำหนดวางจำหน่ายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2020 นี้ตามร้านหนังสือภาษาญี่ปุ่นทั่วไป

Suzumiya Haruhi no Chokkan เผยภาพปกของนิยายกับรูปของ Haruhi และ Tsuruya 

ที่มา : http://otakomu.jp/archives/24218199.html
เรียบเรียง: TrunksTH

 true online

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์