Tag: Skyfire

skyfire 1200

สวนสนุกจะลุกเป็นเพลิง Skyfire หนังใหม่ของผู้กำกับ The Expendables 2

Skyfire เรื่องราวของรีสอร์ทสวนสนุกขนาดใหญ่ที่ดันเลือกเกาะภูเขาไฟเป็นที่ตัั้ง และแน่นอนว่าตามท้องเรื่องแล้วเจ้าภูเขาไฟเจ้ากรรมก็ดันระ...