Tag: fripSide

01fripsidephase3-00a

เข้าสู่เฟสที่ 3! fripSide เปิดตัวนักร้องใหม่ต่อจาก Nanjo คราวนี้มาเป็นคู่!

ล่าสุดจากคอนเสิร์ตfripSide Phase2 Final Arena Tour 2022 ที่เป็นไลฟ์สุดท้ายของ Nanjo ทางวง fripSide ก็ได้เผยนักร้องคนใหม่ออกมาแล้ว!...