Tag: Console

Sequel_1200_628

12 ประเภทของสิ่งที่เรียกว่าภาคต่อวิดิโอเกม

12 ประเภทของสิ่งที่เรียกว่าภาคต่อวิดิโอเกม - คิดว่าช่วงที่ผ่านมาสัก 2-3 ปีมานี้พวกเราได้เห็นเกมภาคต่อ ภาคแยก ภาคต้นตำรับ หรือภาครีบู...