Tag: Black Cat

spider 1200

แหล่งข่าวอ้าง Sony อาจกลับมาวางแผนสร้างหนัง Black Cat ใหม่อีกรอบ

Black Cat โปรเจกต์หนังภาคแยกของ Spider-Man ที่เงียบหายไปพักใหญ่ ล่าสุดทาง Sony อาจจะกลับมาเดือนหน้าในการสร้างต่อแล้ว...