สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เดินหน้าเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE)
ในการคัดเลือก เฟ้นหาผลงานด้านซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ใน
ระดับคุณภาพคับแก้ว เข้าร่วมการแข่งขันรางวัล “ASEAN ICT Awards 2017” ในนามตัวแทน
ประเทศไทย สู่การตัดสินรอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2560 ณ ประเทศกัมพูชา
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มอบรางวัล และถ่ายภาพร่วมกับทีมผู้เข้าแข่งขัน

โดยในงานนี้ ตัวแทนซอฟต์แวร์ และดิจิทัลคอนเทนต์จากประเทศไทยโชว์ผลงานกระหึ่มเวทีอาเซียน
คว้ามาได้ทั้งหมด 7 รางวัลด้วยกัน ดังนี้  

รางวัล Gold Award จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
บริษัท โปร-ทอยส์ จำกัด กับผลงาน “MATRIX REPLAY” ในหมวด Digital Content

ผู้พัฒนาระบบ REPLAY สำหรับวงการถ่ายทอดสดในวงการกีฬา โดยใช้วิธีการ REPLAY 
ในรูปแบบ Slow Motion ผ่านมุมมอง 360 องศาเหมือนในภาพยนตร์ The MATRIX ซึ่งจุดเด่นอยู่
ที่การทำ Multi-Camera Control เพื่อสร้าง World Class Special Effect อาทิ Bullet Time,
VR 360, 3D และ การทำ Avatar

รางวัล Silver Award จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
บริษัท  โอเพ่นดรีม จำกัด กับผลงาน “Corrupt” ในหมวด Digital Content

“Corrupt” เป็นเกมเพื่อการเรียนรู้การต่อต้านคอร์รัปชันเกมแรกของโลก โดยมีเป้าหมายในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ปัญหาคอร์รัปชันสำหรับเยาวชน ผ่านเนื่อเรื่องเกมที่พัฒนาขึ้นมาจากกรณี
ศึกษาการคอร์รัปชันจริงในประเทศไทย มีผู้เล่นมากกว่า 80,000 คน และสามารถนำข้อมูลการเล่น
ในเกมมาพัฒนาตัวชี้วัดทัศนคติต่อปัญหา คอร์รัปชันส่วนบุคคล อีกทั้งยังสามารถนำมาเป็นแนวทาง
การส่งเสริมการเรียนรู้ถึงปัญหาคอร์รัปชันได้เป็นอย่างดี

บริษัท อิลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กับผลงาน “RECALL”  ในหมวด Research and Development (R&D)

“Recall” คือ บริการ AR Code ในรูปแบบ Cloud ที่เหมาะสมกับสภาพการตลาดปัจจุบัน ที่นิยม
AR Code แต่ด้วยความต้องการที่รวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ดูสถิติการเข้าถึงของลูกค้า
เป็นเรื่องจำเป็น ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ของบริษัทอิลูชั่น (ประเทศไทย)จำกัด
ในการเป็นผู้พัฒนาเนื้อหาใน AR Code

รางวัล Bronze Award จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
บริษัท บลูโอเชี่ยน เทคโนโลยี จำกัด กับผลงาน “VR Real. Estate-Virtual Reality Platform For
Real Estate Industry” ในหมวด Startup Company


VR Real.Estate เป็นระบบเทคโนโลยีความจริงเสมือนสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยนำเทคโนโลยี
VR (Virtual Reality) มาประยุกต์ใช้ให้ผู้ซื้อบ้านสามารถเห็นและเข้าไปเดินดูรายละเอียดต่างๆ ภายในบ้าน
คอนโดฯ ได้เสมือนอยู่ในสถานที่จริง ใช้งานง่ายและมีความสมจริง ผู้ใช้งานสามารถสวมแว่นและเคลื่อนที่
ในโลกเสมือนจริงได้ด้วยการเดิน และหยิบจับสิ่งของในโลกเสมือนจริง ในมุมของผู้ขายนั้นเป็นเครื่องมือใหม่
ที่สามารถช่วยให้ทำการขายได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ ฉีกกรอบเดิมๆ จากโบร์ชัวร์ โมเดลพลาสติก

บริษัท นิปปอน ไซซิสท์ จำกัด กับผลงาน “Xentrack”  ในหมวด Research and Development (R&D)

“Xentrack”  เป็นอุปกรณ์ IoT ที่ส่งสัญญาณกันด้วย Bluetooth และส่งเข้า Server ด้วย Wi-Fi
เพื่อใช้ในการ Tracking ภายในอาคาร ไม่ว่าจะใช้กับ บุคคล หรือทรัพย์สินต่างๆ โดยผู้ใช้งานสามารถ
ดูผ่านเว็บไซต์ได้แบบ Real Time รวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆ ผ่านทาง Line โดยมุ่งเน้นการ Tracking
และขยายผลไปยังการจัดการขนส่งภายในโรงพยาบาลแบบครบวงจร

บริษัท ไนท์เทค จำกัด กับผลงาน “Smart PHR”  ในหมวด Public Sector

“Smart PHR” คือ Mobile Application ที่ใช้เครื่อง Smart Device ในการเข้าถึงระบบ ระเบียบ
สุขภาพส่วนบุคคล (Personal Health Record PHR) เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน
ด้านบริการระบบสุขภาพส่วนบุคคลให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการปัญหาด้าน
สุขภาวะของโรคที่เกิดในพื้นที่ โดยใช้การเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน PHR API ของศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

มีกลุ่มเป้าหมายใน 5 จังหวัดนำร่งที่ลงทะเบียนใช้งานระบบ PHR อยู่แล้ว คือ นครนายก
ภูเก็ต ร้อยเอ็ด กาญจนบุรี และเพชรบูรณ์

บริษัท โอเพ่นดรีม จำกัด กับผลงาน “PODD-Participator Onehealth Disease Detection” 
ในหมวด Corporate Social Responsible (CSR)


“PODD (Participatory One health Disease Detection)” เป็นระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวอย่าง
มีส่วนร่วม ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีที่ช่วยชุมชนเฝ้าระวังโรค และหยุดยั้งเหตุก่อนการระบาดจะเกิดขึ้น
ปัจจุบันทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  และหยุดยั้งการระบาดได้มากกว่า 30 ครั้ง รวมทั้งป้องกันความ
เสียหายได้หลายกว่าร้อยล้านบาท

“ASEAN ICT Awards” เป็นโครงการภายใต้การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (TELSOM) และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (TELMIN) ประจำปี 2560 ที่ประเทศกัมพูชา กับแนวคิดในการเปิดโอกาส และเพิ่มศักยภาพ
ให้ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้ส่งผลงานของตนเอง
เข้าประกวดในเวทีระดับอาเซียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้แก่นักพัฒนาในภูมิภาคอาเซียน
ในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการทางด้านซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
เพื่อเพิ่มรายได้ และมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ให้สามารถเเข่งขันในเวทีระดับประเทศ และต่างประเทศได้อย่าง
ยั่งยืน ซึ่งรางวัล ASEAN ICT Awards จะเป็นตัวบ่งชี้ทิศทาง ศักยภาพ และความสามารถของผู้ประกอบการ
ICT ไทยในภูมิภาคอาเซียน รวมไปถึงบทบาทของภาค ICT ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียน

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ ASEAN ICT Awards ได้ที่
http://www.depa.or.th หรือ http://www.aseanictaward.com/

ข่าวประชาสัมพันธ์จากค่ายเกม

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์