เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ได้มีงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Visual Interactive Storytelling Workshops and Internship ภายใต้แนวคิด VR Inventors ณ อาคารเศรษฐีวรรณ ทาวเวอร์ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีภาพเสมือน (Virtual Reality) หรือเรียกสั้นๆ ว่า VR ในการยกระดับขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพของวงการดิจิทัลไทย สอดรับกับกระแสโลกที่เทคโนโลยี VR กำลังได้รับความนิยมและมีมูลค่าทางการตลาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ใช่เพียงแค่ในด้านความบันเทิงเท่านั้น สืบเนื่องจากการที่ปัจจุบันเทคโนโลยี VR ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลายอุตสาหกรรมเพื่อต่อยอดธุรกิจ ตลอดจนมีความสำคัญในด้านการแพทย์ การศึกษา ความมั่นคง วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอีกด้วย

"โครงการกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Visual Interactive Storytelling Workshops and Internship" ภายใต้แนวคิด VR Inventors เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาจบใหม่ และบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปวช. และ ปวส. ขึ้นไป ที่มีความสนใจในการพัฒนาดิจิทัลคอนเท้นท์และแอพลิเคชั่นด้วยเทคโนโลยี VR และมีความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมมิ่งหรือดิจิทัลอาร์ต หรือมีประสบการณ์การทำงานการผลิตและพัฒนาผลงานด้านดิจิทัลคอนเท้นท์เข้าสู่โครงการ โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2560 ถึง 10 ตุลาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการที่ www.VRinventors.depa.or.th

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 80 คนจะเข้ารับการอบรมระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 กับสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้าน VR ของเมืองไทยในหัวข้อ "Introduction to Virtual Reality and VR Content Development", "Content Creation Techniques", "Animation and Audio", "Designing Content for VR" และ "Creating Smooth VR Experience" ตลอดจนการให้แนวทางสำหรับการพัฒนาผลงานรอบแรกที่จะแบ่งเป็น 16 ทีม เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 10 ทีมที่จะมีโอกาสดูงานและฝึกงานกับบริษัท VR ชั้นนำในต่างประเทศด้วยโปรแกรมการศึกษาดูงานเป็นระยะเวลา 5 วัน และฝึกงานเป็นระยะเวลา 30 วัน จากนั้นจะต้องพัฒนาผลงานขึ้นจากโจทย์ที่ได้รับ เพื่อคัดเลือกเหลือ 5 ทีมสุดท้ายที่จะมีโอกาสจัดแสดงผลงานในเดือนเมษายน 2561

โครงการนี้นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญของผู้ที่ต้องการก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพในด้าน VR คอนเท้นท์ ที่จะทวีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นต่ออุตสาหกรรมแขนงต่างๆ ในอนาคต อีกทั้งยังได้เครือข่ายในการพัฒนาด้านดิจิทัลคอนเท้นท์ทั้งในประเทศและระดับสากล เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนวงการดิจิทัลไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์