Online-Station Network Version 2.2!! ใครล็อคอินไม่ได้ มา Activate ID ด่วน!

[color=red][b]Update Now![/b][/color]สำหรับสมาชิกเก่าที่ยังไม่ได้ Activate account สามารถใส่ ID และ Password เดิมกล่อง login ด้านขวาบน กดเลือก Activate ID แล้วจะดึงข้อมูลเก่ามาให้จากนั้น เอา username เก่ามาลองใส่ดูก่อน ถ้าไม่ซ้ำ หรือไม่ขึ้น [color=red]กล่องข้อความเตือนสีแดง[/color] เป็นอันใช้ได้ครับ[b]แต่ถ้าขึ้นเตือนเป็น box สีแดง[/b] ต้องเปลี่ยน OS ID ใหม่จนกว่าเป็นกล่อง [color=green]สีเขียว[/color] จากนั้นกรอกรายละเอียด ใน Posonal Data ตามที่ระบุ Comment ให้ถูกต้องแล้วกดลงทะเบียน ถ้าผ่านก็จะเปลี่ยนหน้าแสดงตอบรับ [b]เรียบร้อยแล้วครับผม[/b]* ปล.สามารถเข้าใช้งานได้เลย (Auto Login)ส่วนตัวผม Activate เรียบร้อยแล้วครับ 🙂

คำที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับข่าว OS

คุณอาจสนใจเรื่องนี้