Overwatch 2 จัดการแบนผู้เล่นรอบใหม่ที่โกง-เกรียนในเกมถึง 250,000 คน

OW2

เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ทาง Blizzard ได้ประกาศลงโทษแบนผู้เล่นรอบล่าสุดจำนวน 250,000 คนออกไปจากเกม Overwatch 2 ซึ่งในจำนวนนี้ล้วนเป็นผู้เล่นที่มีพฤติกรรมโกงและมุ่งร้ายต่อผู้เล่นอื่น ตลอดจนสร้างบรรยากาศไม่พึงประสงค์ขึ้นในเกมทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม ด่าทอ เหยียด ข่มขู่ ภายในแชท รวมถึงการตั้งชื่อไอดีด้วยข้อความหรือถ้อยคำรุนแรง เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นทาง Blizzard มองว่าเป็นภัยและทำให้สังคมหรือคอมมูนิตี้เกมเกิดความ Toxic นั่นเอง

ย้อนไปก่อนหน้านี้ไม่นานนัก เคยมีรายงานว่า Blizzard มีแผนที่จะนำระบบ AI ที่สามารถตรวจจับและแบนผู้เล่นที่มีพฤติกรรมเข้าข่าย Toxic ได้ผ่านทางวอยซ์แชท และใช้ระบบอัลกิริธึมเข้ามาช่วยจับผู้เล่นกลุ่มดังกล่าวด้วยอีกแรงหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ต้องการสร้างประสบการณ์การเล่นในเกม Overwatch 2 ที่ผู้เล่นรู้สึกปลอดภัยและมีส่วนร่วมในสังคมของเกมด้วยนั่นเองครับ

แปลและเรียบเรียงจาก

https://overwatch.blizzard.com/

https://gamerant.com/


ติดตามข่าวเกมพีซี/คอนโซลอื่น ๆ ได้ที่ Online Station

คำที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับข่าว OS

คุณอาจสนใจเรื่องนี้