Steps ต๊ะเอ๋!! เล่นซ่อนหากับ stepsev ชิงเสื้อสุดจี๊ด

       พบกับกิจกรรมภายในเกม STEPS อีกกิจกรรมหนึ่งตลอดทั้งเดือนนี้ กับกิจกรรม กิจกรรม ต๊ะเอ๋!!เล่นซ่อนหากับ stepsev โดยรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ มีดังนี้

กฏกติกาและเงื่อนไข

1.ผู้ร่วมสนุกจะต้องใส่ เสื้อเหลือง มาร่วมกิจกรรมเท่านั้น!!
2.เมื่อถึงเวลากิจกรรม ทางทีมงานที่จัดกิจกรรม จะทำกาประกาศ Server และ Channel ให้ทราบภายในเกม
3.ทีมงานจะสร้างห้องรอผู้เล่นที่ค้นหาตัวของทีมงานเจอ
4.จะมอบรางวัลให้กับผู้เล่นที่มาเจอ 10 คนแรก เท่านั้น!!

*หมายเหตุ* ถ้าผู้เล่นที่มาพบไม่ใส่เสื้อสีเหลืองมาทางทีมงานถือว่าเป็นโมฆะ..!

วันเวลากิจกรรม และรางวัล

ทำการสุ่มเวลาเข้าไปเล่นซ่อนหา
วันละ3เวลา กิจกรรมจะมี ทุกวันจันทร์ ตลอดเดือนพฤษจิกายน นี้
เริ่มวันจันทร์ที่9 พฤษจิกายน
ผู้ที่หาตัว stepsev เจอ 10 คนแรก รับไอเทมมอลในเกมระยะเวลา 7วัน เสื้อลาย ญ/ช


คำที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับข่าว OS

คุณอาจสนใจเรื่องนี้