Genshin Impact | Kazuha & Neuvillette รีรัน ยังควรเปิด? หรือข้ามไปรอพ่อ [มีเปิดกาชาทางบ้าน]

Play Video

Genshin Impact | Kazuha & Neuvillette รีรัน ยังควรเปิด? หรือข้ามไปรอพ่อ [มีเปิดกาชาทางบ้าน]

ติดตาม AdK ก้องไก่กุ้กๆ กันได้ที่ช่องทางด้านล่าง

คำที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับข่าว OS

คุณอาจสนใจเรื่องนี้