เปิดโผ! Thailand Social Awards ครั้งที่ 12 OSx Network ส่ง 4 ครีเอเตอร์เข้าชิง

4 ครีเอเตอร์ ภายใต้สังกัด OSx Network นำทีมโดย แป้ง zbing z., วาทะลูกหนัง, NRsportsRadio และ Extreme IT ติดโผเข้าชิงเป็นหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลแห่งปี ในงาน Thailand Social Awards ที่ทาง บริษัท ไวซ์ไซท์ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 และจะมีการประกาศรางวัลอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ Icon Siam

บริษัท ไวซ์ไซท์ ประเทศไทย ผู้จัดงาน Thailand Social Awards จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับวงการโซเชียล ที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการใช้โชเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์และยกระดับวงการโซเชียล ผ่านการมอบรางวัลเพื่อเป็นการเพิ่มกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์และถือเป็นการมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับบุคคลที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังพร้อมเชิดชูผู้ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ และภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ได้มีการ เปิดรายชื่อแบรนด์และครีเอเตอร์ ที่ทรงอิทธิพลบนโซเชียลมีเดียในแต่ละสาขา

Thailand Social Awards

ประกอบไปด้วย Best Brand Performance on Socail Media 31 สาขา, Best Creator 3 สาขา และ Best Creator Performance on Social Media 3 สาขา และในปีนี้ครีเอเตอร์ภายใต้สังกัด OSx Network ผู้ให้บริการเครือข่าย MCN ภายใต้ออนไลน์ สเตชั่น ก็ติดเป็นหนึ่งผู้ทรงอิทธิพลบนโซเชียล ถึง 4 คนด้วยกัน ได้แก่ แป้ง zbing z. เข้าชิงในสาขา Best Creator Performance on Social Media สาขา Gaming & E-sport (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านเกมที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย), วาทะลูกหนัง และ NRsportsRadio เข้าชิงในสาขา Best Creator Performance on Social Media สาขา Sport และ Extreme IT เข้าชิงในสาขาBest Creator Performance on Social Media สาขา Gaming & E-sport ( 1 ใน 5 ผู้ผลิตคอนเทนตด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีและ นวัตกรรมยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย) อีกด้วย

Thailand Social Awards

โดยความพิเศษในปีนี้คือ เกณฑ์การตัดสินที่ถูกเพิ่มเติมมุมมองด้านจริยธรรม และความเหมาะสมของผู้รับรางวัลจากคณะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา (Ethics Mentor) เพื่อให้ผลการตัดสินออกมาอย่างสมบูรณ์แบบในทุกมิติ และตอกย้ำการเป็นตัวอย่างในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ออกมาสู่สังคมในอนาคต อีกทั้งยังได้ปรับปรุงเกณฑ์การวัดผลในการประกาศรางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 12 ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจากหลากหลายแวดวง โดยได้แบ่งคณะที่ปรึกษาจำนวน 25 ท่านออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

 1. คณะที่ปรึกษาด้านการจัดหมวดหมู่กลุ่มรางวัล (Category Mentor) จำนวน 7 ท่าน

คุณขจร เจียรนัยพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท The Zero Publishing, คุณฉวีวรรณ คงโชคสมัย กรรมการผู้จัดการ RGB72 และ CREATIVE TALK, คุณแดน ศรมณี Brandologist, คุณสโรจ เลาหศิริ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการตลาดให้กับองค์กรชั้นนำ, คุณสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม Founder and CEO บริษัท RGB72 และ CREATIVE TALK, ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, และ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาดและ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 1. คณะที่ปรึกษาด้านเกณฑ์การวัดผล (Performance Mentor) จำนวน 15 ท่าน

คุณกฤษณ์ บุญญะรัง ผู้ก่อตั้ง บริษัท เดอะสกา ฟิล์ม จำกัด เจ้าของช่องยูทูป Bie The Ska, คุณกิตติพัฒน์ มหพันธ์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท BUZZPURR, คุณขจร เจียรนัยพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท The Zero Publishing, คุณชลากรณ์ ปัญญาโฉม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานดิจิทัล บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน), คุณณธิดา รัฐธนาวุฒิ CEO and Founder บริษัท Marketing Oops!, คุณพงษ์ปิติ ผาสุขยืด ผู้ก่อตั้งเพจ AD ADDICT, คุณพันธ์ศักดิ์ ลิ้มวัฒนายิ่งยง Creator Growth Regional Director บริษัท AnyMind Group, คุณมัณฑิตา จินดา กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้ง ดิจิทัล ทิปส์ อคาเดมี, ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คุณสโรจ เลาหศิริ ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการตลาดให้กับองค์กรชั้นนำ, คุณสิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ CEO บริษัท Content Shifu, คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล นักวางกลยุทธ์การตลาดและเอไอ บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด, คุณหรรษา วงศ์สิริพิทักษ์ Head of Marketing – The 1, Central Group, คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ Co-founder & Chief Product Officer, Pantip.com และ ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด และอาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 1. คณะที่ปรึกษาด้านเกณฑ์ความเหมาะสมของผู้รับรางวัล (Ethics Mentor) จำนวน 9 ท่าน

คุณชวภณ คารมภ์ Account Director บริษัท LIKEME Media , คุณชุตินธรา วัฒนกุล บรรณาธิการบริหารข่าวออนไลน์ Thai PBS, คุณแดน ศรมณี Brandologist, คุณนันทสิทธิ์ นิตย์เมธา นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP), คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด และผู้ผลิตสื่อช่อง beartai, ผศ.พรรณวดี ประยงค์ อาจารย์สาขาวิชาสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.สกุลศรี ศรีสารคาม อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Thailand Social Awards

เกณฑ์การวัดผลผู้ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดียในครั้งนี้ถูกแบ่งออกเป็น ​3 เกณฑ์ คือ Social Metric for Brand ใช้ในการวัดผลประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดียของแบรนด์, Social Metric for Content ใช้ในการวัดผลประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดียของเนื้อหารายการ และ Social Metric for Creator ใช้ในการวัดผลประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดียของบุคคลที่มีผลงานหรือมีชื่อเสียง ซึ่งในแต่ละกลุ่มรางวัลจะมีวิธีการเก็บข้อมูลและการคำนวณคะแนนที่แตกต่างกันออกไป

โดยทุกเกณฑ์การวัดผลจะถูกประเมินด้านความเหมาะสมของผู้รับรางวัลด้วยหลักการ 7 ข้อเป็นลำดับสุดท้าย คือ 1) Transparency and Disclosure ผู้ทำคอนเทนต์มีความโปร่งใสต่อการรับผลประโยชน์ 2) Accuracy and Fact-Checking ผู้ทำคอนเทนต์ต้องมีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ และพยายามหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่ผิดหรือสร้างความเข้าใจผิด 3) Accountability and Corrections มีความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด และยินดีที่จะแก้ไขให้ถูกต้อง 4) Respect for Privacy เคารพต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคล 5) Respect for Audience, Community and Cultural เคารพต่อผู้ติดตาม ชุมชม และสังคม ด้วยการไม่ใช้ภาษาหรือสร้างคอนเทนต์ที่เป็นการละเมิดความรู้สึก คุกคาม หรือด้อยค่าชุมชน และสังคมนั้น ๆ 6) Responsible Use of User-Generated Content เคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาในการผลิตคอนเทนต์ ด้วยการขออนุญาตหรือให้เครดิตอย่างถูกต้อง และ 7) Compliance with Platform Policies ไม่ละเมิดมาตรฐานของแพลตฟอร์ม

โดยทั้ง 3 เกณฑ์การวัดผลของ Thailand Social Awards ครั้งที่ 12 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 1. Social Metric for Brand ใช้ในการวัดผลประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดียของแบรนด์ในกลุ่มรางวัล Best Brand Performance on Social Media

การเก็บคะแนนและการเตรียมข้อมูล: Owned Channel จะทำการคำนวณคะแนนจากการเก็บข้อมูลจาก Main Official Account บน 5 แพลตฟอร์มหลักคือ Facebook, Instagram, X, TikTok และ YouTube โดยอ้างอิงจากเว็บไซต์หลักของแบรนด์ และ Earned จะถูกคำนวณคะแนนจากการเก็บข้อมูล Branded Keyword

การคำนวณคะแนน: คะแนนจะถูกคำนวณโดยอ้างอิงตามกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในส่วนของ Owned และ Earned โดยให้น้ำหนักคะแนนบน Owned มากกว่า และใช้องค์ประกอบของ Fundamental Factors และ Analytical Factors ร่วมด้วย โดย Fundamental Factors ประกอบไปด้วย Followers Growth (Owned), Daily Mentioned Users (Earned), Reactions, Comment, Share (Owned and Earned),​ Video Views (Owned and Earned) และ Analytical Factors ประกอบไปด้วย %Comment by Engagement (Owned and Earned),​ %Share by Engagement (Owned and Earned),​ Sentiment (Owned and Earned),​ Facebook Intentions (Owned), Facebook Tag Friends (Owned) หลังจากนั้นตัวเลขทั้งหมดจะถูกนำมาคำนวณ Percentile ของแต่ละอุตสาหกรรม

 1. Social Metric for Content ใช้ในการวัดผลประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดียของผู้สร้างสรรค์และผลิตเนื้อหารายการในกลุ่มรางวัล Best Content Performance on Social Media

การเก็บคะแนนและการเตรียมข้อมูล: คำนวณคะแนนโดยการเก็บ Keywords ของ Content บน Social Media และ ใช้เฉพาะค่า Earned ในการคำนวณคะแนน
การคำนวณคะแนน: คำนวณคะแนนแบบอ้างอิงตาม Category โดยใช้องค์ประกอบของ Fundamental Factors และ Analytical Factors โดย Fundamental Factors ประกอบไปด้วย Social Voice, Reactions, Comment, Share, Video Views และ Analytical Factors ประกอบไปด้วย %Comment by Engagement, %Share by Engagement และนำตัวเลขทั้งหมดมาคำนวณ Percentile ของแต่ละ Category

 1. Social Metric for Creator ใช้ในการวัดผลประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดียของครีเอเตอร์ในกลุ่มรางวัล Best Creator Performance on Social Media

การเก็บคะแนนคะแนนและการเตรียมข้อมูล: การคำนวณคะแนนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ Online Creators และ Celebrities โดย Online Creator จะทำการเก็บข้อมูล Owned จาก 5 แพลตฟอร์มหลัก คือ Facebook, Instagram, X, TikTok และ YouTube และ Celebrities จะทำการเก็บข้อมูล Owned จาก Official Account และ Earned จาก Person Keyword

การคำนวณคะแนน ถูกแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 Performance Shortlist: คัดเลือก Shortlist จากผู้ที่มี Performance (Followers และ Engagements) ที่ดีที่สุด 10 อันดับ ในแต่ละแพลตฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 2 คำนวณคะแนน: จะทำการคำนวณคะแนนในแต่ละแพลตฟอร์มเป็นอันดับแรก โดยจะนำ 2 ช่องทางที่ดีที่สุดมาเป็นคะแนนหลัก​ และคำนวณคะแนนโดยใช้องค์ประกอบของ Fundamental Factors และ Analytical Factors โดย Fundamental Factors ประกอบไปด้วย Followers Growth (Owned), Social Voice (Earned), Reactions, Comment, Share (Owned and Earned), Video Views (Owned and Earned) และ Analytical Factors ประกอบด้วย %Comment by Engagement (Owned and Earned), %Share by Engagement (Owned and Earned), Sentiment (Owned and Earned)

ขั้นตอนที่ 3 Bonus: คะแนนพิเศษสำหรับครีเอเตอร์ที่สร้างประโยชน์ หรือความสุขให้กับผู้ชมโดยพิจารณาจากคอมเมนต์ที่เกิดขึ้น

Thailand Social Awards ครั้งที่ 12 ได้ทำการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิง 3 กลุ่ม จากทั้งหมด 6 กลุ่มรางวัล คือ Best Brand Performance on Social Media, Best Creator Performance on Social Media และ Best Content Performance on Social Media โดยแต่ละสาขาเรียงลำดับชื่อผู้เข้าชิงตามตัวอักษร ดังนี้

รายชื่อผู้เข้าชิงกลุ่มรางวัล Best Brand Performance on Social Media จำนวน 31 สาขา ได้แก่

 • Automotive (กลุ่มธุรกิจรถยนต์ และรถจักรยานยนต์) ได้แก่ Honda Motorcycle, Honda, Mitsubishi Motors, Toyota Motor Thailand และ Vespa
 • Bank (กลุ่มธุรกิจธนาคาร) ได้แก่ KBank, Krungsri, Krungthai, SCB และ ttb
 • Beverage (กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มทั้งหมด (Non-Al & Alcohol)) ได้แก่ Chang World, Coca Cola, LEO, NESCAFÉ, และ Pepsi
 • Broadcasting (กลุ่มสื่อวิทยุและโทรทัศน์ภายใต้การกำกับดูแลของ กสทช.) ได้แก่ 3HD, Ch7HD, one31, ThaiPBS และ Workpoint
 • Construction Material (กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง) ได้แก่ Beger Paint, HÄFELE, SCG, TOA และ จระเข้ – JORAKAY
 • Cosmetics (กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง) ได้แก่ 4U2 Cosmetics, L’oréal Paris, LANEIGE, Maybelline และ Srichand
 • Consumer Electronics (กลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน) ได้แก่ Coway, Haier, Nikon, SONY และ Xiaomi
 • Delivery (กลุ่มธุรกิจขนส่งอาหารและบริการเรียกรถ) ได้แก่ foodpanda, Grab, LINE MAN, Robinhood Delivery และ ShopeeFood
 • Streaming Platform (กลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มเพื่อความบันเทิงออนไลน์) ได้แก่ 3Plus, Netflix, Prime, viu และ WeTV
 • Financial Service (Credit Card) (กลุ่มธุรกิจบัตรเครดิต) ได้แก่ CardX, citibank, Krungsri Credit Cards, Krungsri First Choice และ KTC
 • Financial Service (Leasing) (กลุ่มธุรกิจสินเชื่อ) ได้แก่ Krungsri Auto, เงินเทอร์โบ, เงินติดล้อ, สมหวัง เงินสั่งได้ และ ศรีสวัสดิ์
 • Food & Snacks (กลุ่มธุรกิจอาหารพร้อมทาน และขนมขบเคี้ยว) ได้แก่ CP, Farmhouse, Lays, MAMA และ Taokaenoi
 • Gold & Jewelry (กลุ่มธุรกิจห้างทองและอัญมณี) ได้แก่ Aurora, Pandora, Ravipa, เพชรชมพู จิวเวลรี่ และ ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
 • Government & State Enterprise (องค์กรในส่วนงานราชการ, รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน) ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
 • Home & Decoration (กลุ่มธุรกิจธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน) ได้แก่ HomePro, IKEA, Index Living Mall, SB Design Square และ ไทวัสดุ
 • Hospital (กลุ่มธุรกิจโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน) ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลพญาไท, โรงพยาบาลมหาราชนคร เชียงใหม่ และ โรงพยาบาลยันฮี
 • Hospitality & Travel Agency (กลุ่มธุรกิจโรงแรมและกิจการนำเที่ยว) ได้แก่ Kew Muang Mountain High Camp, Love Andaman, Sri panwa, Unithai Trip และ บ้านไร่ ไออรุณ
 • Hypermarket & Supermarket (กลุ่มธุรกิจซุเปอร์มาเกตและซุเปอร์เซ็นเตอร์) ได้แก่ Big C, CJ MORE, Lotus’s, makro และ Tops
 • Insurance & Assurance (กลุ่มธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย) ได้แก่ AIA, Allianz Ayudhya, FWD, Muang Thai Life และ Thai Life Insurance
 • Logistics (กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าและพัสดุ) ได้แก่ DHL, Flash Express, J&T Express, Kerry Express และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • Marketplace & E-Commerce Platform (กลุ่มธุรกิจแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์) ได้แก่ Konvy, Lazada, NocNoc, O Shopping และ Shopee
 • Mass Transit (กลุ่มธุรกิจบริการขนส่งสาธารณะ) ได้แก่ airasia, BEM, BTS, VietJet Air และ นครชัยแอร์
 • Mobile (กลุ่มธุรกิจมือถือ) ได้แก่ Apple, OPPO, Realme, Samsung และ vivo
 • Out of Home Entertainment (กลุ่มธุรกิจสถานบันเทิงและสวนสนุก) ได้แก่ Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, Lido Connect, Lumpinee Boxing Stadium, Major Cineplex และ SF Cinema
 • Mom & Baby (กลุ่มธุรกิจสินค้าและบริการสำหรับแม่และเด็ก) ได้แก่ D-nee, Enfant, Lamoon, MamyPoko และ S-26
 • Personal Care (กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวกาย) ได้แก่ DENTISTE’, NIVEA, Oriental Princess, Pantene และ Vaseline
 • Residential Real Estate (กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบที่พักอาศัย) ได้แก่ AP Thai, AssetWise, Sansiri, SC ASSET และ Supalai
 • Restaurant (กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร) ได้แก่ Bonchon Chicken, Jones’ Salad, KFC, Starbucks และ Swensen’s
 • Shopping Center & Department Store (กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า) ได้แก่ Central Pattana, centralwOrld, ICONSIAM, Siam Paragon และ THE MALL
 • Skincare (กลุ่มธุรกิจดูแลผิวหน้าและเวชสำอาง) ได้แก่ CeraVe, Eucerin, Garnier, Giffarine และ Sulwhasoo
 • Telecommunication (กลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการสัญญาณมือถือและอินเทอร์เน็ต) ได้แก่ 3BB Broadband, AIS, dtac, FINN MOBILE และ TrueMove H

รายชื่อผู้เข้าชิงกลุ่มรางวัล Best Content Performance on Social Media จำนวน 3 สาขา ได้แก่

 • Thai Movie (กลุ่มรางวัลภาพยนตร์ไทย) ได้แก่ Long Live Love, ดับแสงรวี, ธี่หยด, แมนสรวง และ สัปเหร่อ
 • Thai Series (กลุ่มรางวัลละครไทย) ได้แก่ ทฤษฎีสีชมพู, พรหมลิขิต, เพื่อนต้องห้าม, แฟนผมเป็นประธานนักเรียน และ มาตาลดา
 • Thai TV Program (กลุ่มรางวัลรายการโทรทัศน์) ได้แก่ 789SURVIVAL, ONE-ลุมพินี, ก็มาดิคร้าบ, ร้องข้ามกำแพง The Wall Song และ ดวลเพลงชิงทุน

รายชื่อผู้เข้าชิงกลุ่มรางวัล Best Creator Performance on Social Media จำนวน 24 สาขา ได้แก่

 • Actor & Actress (ผู้ผลิตคอนเทนต์ที่เป็นดารา นักแสดง) ได้แก่ ซี พฤกษ์ พานิช, นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์, เบ็คกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง, ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ และ วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร
 • Art & Design (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านงานวาดและการออกแบบ) ได้แก่ Lowcostcosplay, Sundae Kids, Uninspired by Current Events, คิ้วต่ำ และ นัดเป็ด
 • Beauty & Fashion (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านความสวยความงาม และแฟชั่น) ได้แก่ Archita Station, Eyeta, Saira Mirror, Soundtiss และ เนสตี้ สไปร์ทซี่
 • Boy Band & Girl Group (ผู้ผลิตคอนเทนต์ที่เป็นกลุ่มศิลปินทั้งชายและหญิง) ได้แก่ 4EVE, ATLAS, BNK48, BUS Because of You I Shine และ PROXIE
 • Cooking & Chef (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านการทำอาหาร) ได้แก่ chana_mint, กับข้าวกับปลาโอ Plaocooking, ดำกับบิ๋ม, วันละมื้อ และ เอื้อยเก๋ ติดครัว
 • Film & Literature (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านภาพยนตร์และหนังสือ) ได้แก่ Kanin The Movie, Pizza Movie, ขอบสหนัง, นักเลงโรงหนัง และ แฟนพันธุ์แท้ : หนังสยองขวัญ
 • Food & Dining (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านรีวิวอาหารและร้านอาหาร) ได้แก่ BanKii, KP ตะลอนแหลก, Mawinfinferrr, กินกับกี้ channel kin-kub-ky และ วันนี้กินไรดีวะ
 • Gadget & Technology (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม) ได้แก่ beartai, Extreme IT, iMoD, SPIN9 และ นายอาร์ม
 • Gaming & E-sport (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านเกม) ได้แก่ Dragon Gold, HEARTROCKER, ZBING.Z, กาย หงิด และ กิต งายย
 • Global Citizen (ผู้ผลิตคอนเทนต์ที่นำเสนอเรื่องราวการใช้ชีวิตในต่างประเทศ) ได้แก่ LoukGolf Kanatip, MOSSALA101, กิ๊กอินเมกา, แซ่บอีสาน บ้านๆbyเจ้ย และ สะใภ้เกาหลี ซอเเฟนเพจ
 • Health & Wellness (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ) ได้แก่ BEBE FIT ROUTINE, Doctor Top, Koendanai, พี่กลาง หอสมุดแห่งชาติ และ หมอหมี เม้าท์มอย
 • Investment & Personal Finance (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านการเงินและการลงทุน) ได้แก่ Paul Pattarapon, THE MONEY COACH, ถามอีก กับอิก, ทันโลกกับ Trader KP และ ลงทุนแมน
 • Knowledge & Education (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านการให้ความรู้และการศึกษา) ได้แก่ FAROSE, Kru Whan : English On Air, Point of View, SaySci :: เซย์ไซน์ และ คำนี้ดี
 • Local (ผู้ผลิตคอนเทนต์ที่นำเสนอเรื่องราวท้องถิ่น) ได้แก่ DEEN VLOG, OLE’ CH, Tagple, เบลล่า วิถีไทย และ อีสานพาสวบ แฟนเพจ
 • MC & Host (ผู้ผลิตคอนเทนต์ที่เป็นพิธีกร) ได้แก่ ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์, ประสิทธิสมพร, น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, ป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร และ วู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา
 • Music Band (ผู้ผลิตคอนเทนต์ที่เป็นวงดนตรี) ได้แก่ Paper Planes, TaitosmitH, TATTOO COLOUR, THREE MAN DOWN และ Tilly Birds
 • News Reporter (ผู้ผลิตคอนเทนต์ที่เป็นผู้ประกาศข่าว) ได้แก่ กิตติ สิงหาปัด, สรยุทธ สุทัศนะจินดา, สุทธิชัย หยุ่น, กรรชัย กำเนิดพลอย และ อนุวัต เฟื่องทองแดง
 • Parenting & Kids (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านครอบครัว แม่และเด็ก) ได้แก่ Beam-Oil Family, Famguin, Guy Haru Family, Little Monster และ Mama Martin
 • Pets (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านสัตว์เลี้ยง) ได้แก่ Gluta Story, Japan and Friends, ไข่ขาวลูกแมร๊, ชิเอลแมวมึน และ วอแวเป็ดมีผม
 • Solo Artist (ผู้ผลิตคอนเทนต์ที่เป็นศิลปินเดี่ยว) ได้แก่ Jeff Satur, ก้อง ห้วยไร่, ต้าห์อู๋ พิทยา แซ่ฉั่ว, นนท์ ธนนท์ จำเริญ และ พีพี กฤษฏ์ อำนวยเดชกร
 • Sport (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านกีฬา) ได้แก่ Antihero Thailand, Main Stand, NRsportsRadio, วาทะ ลูกหนัง และ วิเคราะห์บอลจริงจัง
 • Sustainability (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านความยั่งยืน) Environman, Go Green girls, Konggreengreen, Wannasingh Prasertkul และ ขยะมรสุม
 • Travel (ผู้ผลิตคอนเทนต์ด้านการท่องเที่ยว) ได้แก่ Cullen HateBerry, I Roam Alone, Sneak out , TripTH และ บอลพาเที่ยว
 • Virtual Creator (ผู้ผลิตคอนเทนต์ที่เป็น Virtual) ได้แก่ Baabel Ch. [ARP], Dacapo Ch. [ARP], Evalia Ch. [ARP], Hey Solly และ Schneider Ch. [ARP]

ทั้งนี้ งานประกาศรางวัล Thailand Social Awards ครั้งที่ 12 จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่ TRUE ICON HALL ณ ICON SIAM โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชม Facebook Live ผ่านช่องทาง https://facebook.com/thailandsocialawards

Thailand Social Awards

รายละเอียดเพิ่มเติม:-
เว็บไซต์ https://thailandsocialawards.com
เฟซบุ๊ก https://facebook.com/thailandsocialawards


ติดตามข่าวสารวงการบันเทิง ได้ที่ Online Station

คำที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับข่าว OS

คุณอาจสนใจเรื่องนี้