GEPARD Solo SU 6-2 โล่เทพ โดน Cocolia ตีทั้งวันก็ยังไหว [Path ทำลายล้าง] Honkai: Star Rail

Play Video

GEPARD Solo SU 6-2 โล่เทพ โดน Cocolia ตีทั้งวันก็ยังไหว [Path ทำลายล้าง] Honkai: Star Rail

ติดตาม AdK ก้องไก่กุ้กๆ กันได้ที่ช่องทางด้านล่าง

คำที่เกี่ยวข้อง

สมัครรับข่าว OS

คุณอาจสนใจเรื่องนี้