คำที่ค้นหา: Iron Man

ผลการค้นหาพบ 1 รายการ

ข่าวและบทความ

เผยความเชื่อมโยงกันของ Captain Marvel และ Iron Man 2

เผยความเชื่อมโยงกันของ Captain Marvel และ Iron Man 2

ใน Iron Man 2 นั้นหากหลายคนยังจำกันได้ Tony Stark ได้เคยขอให้ JARVIS หาข้อมูลบางอย่างมาให้กับเขา ซึ่งมันประกอบไปได้ไฟล์โปรเจกต์ต่างๆ 3 ชิ้นอันได้แก่ไฟล์ที่ชื่อว่า Goliath, Pegasus, และ Exodus

คลิปวิดีโอ

ไม่พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง