คำที่ค้นหา: Dragon Ball Z Kakarot

ผลการค้นหาพบ 9 รายการ

ข่าวและบทความ

เข้าใจกันมากขึ้น! เมื่อเกม Dragon Ball Z: Kakarot จะรองรับบทบรรยายภาษาไทยด้วย

เข้าใจกันมากขึ้น! เมื่อเกม Dragon Ball Z: Kakarot จะรองรับบทบรรยายภาษาไทยด้วย

จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวทางค่ายผู้พัฒนาเกมใหญ่ๆ ต่างมาให้ความสำคัญกับทบรรยาย แน่นอนว่าหากเกมไหนมีบทบรรยายที่รองรับภาษาในประเทศนั้นๆ ย่อมทำให้คนที่เล่นเกมมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น (เพราะต้องยอมรับว่าภาษานั้นมีผลต่อการเล่นเกมด้วย) และในวันนี้ทางบริษัท Bandai

คลิปวิดีโอ

ไม่พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง