คำที่ค้นหา: Digital Employment After Death

ผลการค้นหาพบ 1 รายการ

ข่าวและบทความ

ให้ตายอย่างสงบเถิด ผลสำรวจเผยกว่า 63% ไม่เอาด้วยถ้าฟื้นมาเป็นข้อมูลดิจิทัล

ให้ตายอย่างสงบเถิด ผลสำรวจเผยกว่า 63% ไม่เอาด้วยถ้าฟื้นมาเป็นข้อมูลดิจิทัล

ให้ตายอย่างสงบเถิด Digital Employment After Death โปรเจกต์แบบสำรวจเกี่ยวกับความเป็นไปได้ว่าเมื่อคนเราตายไปแล้วจะสามารถกลายเป็นข้อมูลไปอยู่ในโลกดิจิทัล

คลิปวิดีโอ

ไม่พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง