วันนี้ก็เป็นวันดีอีกหนึ่งวันเมื่อเหล่าผู้บริหาร Thailand Game Show BIG Festival นำโดย คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด (SHOW NO LIMIT) และ คุณพารินทร์ วิไลจิตร  ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ทรู มีเดีย โซลูชั่นส์ จำกัด ได้นำเงินจากกิจกรรม TGSBIG Charity จากในงาน Thailand Game Show BIG Festival 2016 ซึ่งเป็นการนำเหล่าสินค้าไอทีและเกมมิ่งเกียร์ รวมถึง Gadget จากเหล่าแบรนด์ดังและดารา มากมายซึ่งร่วมใจในการส่งสินค้าเพื่อทำการประมูล ให้กับทางมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เงินทุกบาทที่ได้จากการทำกิจกรรมนำเข้าสมทบทุนให้กับทางมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ได้ยอดเงินทั้งสิ้นกว่า 241,900 บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธนะรัตน์ ลยางกูร ประธานฝ่ายวิชาการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งกิจกรรม TGSBIG Charity ได้ทำการมอบเงินเพื่อมอบให้กับทางมูลนิธิเด็กโรคหัวใจต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 ซึ่งในครั้งนี้เป็นการสมทบทุนในโครงการ "ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 1,800 ราย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เพื่อใช้ในการผ่าตัดและช่วยเหลือเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ช่วยเหลือเด็กไทยที่ฐานะยากจน และป่วยเป็นโรคหัวใจ และหลอดเลือด หรือโรคที่ทำให้หัวใจพิการ รวมทั้ง เด็กที่อยู่ตามชนบท ที่ห่างไกลความเจริญ ให้ได้รับการรักษาตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธนะรัตน์ ลยางกูร ประธานฝ่ายวิชาการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ได้ให้ชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับปัญหา หน้าที่ และวัตถุประสงค์ของทางมูลนิธิฯ ให้กับทางผู้บริหารได้ทราบ ซึ่งทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ยินดีเปิดรับการบริจาคเพื่อสมทบทุนฯ โดยติดต่อได้ที่ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ หรือที่เว็บไซต์ http://www.doctordek.com

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์