ดูแผนที่อื่นๆ ได้ที่นี่
เขต Prontera (普隆德拉)

มีรายละเอียดแผนที่ต่างๆ ดังนี้
1.เมือง  Prontera (普隆德拉)
- Prontera Sewer1F (首都地下水道1F)

- Prontera Sewer1F (首都地下水道2F)
2.Prontera South 普隆德拉南门
3.Prontera West (普隆德拉西门)
4.Prontera Maze  (迷藏森林)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายชื่อมอนสเตอร์

1.เมือง  Prontera (普隆德拉)
- Prontera Sewer1F (首都地下水道1F)
(เลเวลที่เหมาะสม 11-14)


- Prontera Sewer1F (首都地下水道2F)
​(เลเวลที่เหมาะสม 13-17)


2.Prontera South (普隆德拉南门)
​(เลเวลที่เหมาะสม 1-10)


3.Prontera West (普隆德拉西门)
​(เลเวลที่เหมาะสม 16-21)


4.Prontera Maze  (迷藏森林)
​(เลเวลที่เหมาะสม 20-24)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดเมือง


เมือง  Prontera (普隆德拉)
อาณาจักรศูนย์กลาง เมืองต้นกำเนิดที่พวกเราคุ้นเคย
และเป็นเมืองแรกที่เราจะได้เจอหลังจากก้าวเข้าสู่โลกแห่ง RO

แผนผังเมือง

แผนที่ป่า รอบๆ เมือง

ทางระบายน้ำใต้ดิน

กดเข้าดูวิกิของเกมได้ที่แบนเนอร์ด้านล่าง

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์