ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันประกวดคอสเพลย์แห่งปี การแข่งขัน TGSBIG COSPLAY CONTEST 2016 ซึ่งปีมีผู้เข้าร่วมประกวดมากถึง 123 คน ซึ่งแต่ละคนก็ต้องขอบอกว่าปีนี้เป็นปีที่คุณภาพของผู้ประกวดนั้นสูงขึ้นมากกว่าทุกๆ ปี โดยปีนี้มีรางวัลทั้งหมด 5 ประเภท ประเภทละ 3 รางวัล และมีรางวัลพิเศษอีก 3 รางวัล และผลการประกวดก็ออกมาแล้วดังนี้

 

Cos Prize

 

Best Monster

 

Best Female

 

Best Male

 

Best Robot

 

Best Kid

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์