เทคนิค Survivors
รูปแบบการเล่นในสถานการณ์ต่างๆ


ในกรณีที่ยังไม่มีใครถูกแขวน
หาก Killer เจอเพื่อนคนใดคนหนึ่งในทีมที่เป็นคนมีประสบการณ์ในการ Juke ที่คล่องตัว ควรดึง Killer ไว้ให้อยู่กับตัวเองเพื่อเป็นการยื้อเวลาให้เพื่อนคนอื่นได้ซ่อมเครื่อง Generator ได้มากที่สุด

ในกรณีที่เพื่อนถูกแขวน
การเล่นแบบ Family - หาก Killer ไม่ได้เฝ้าเพื่อนที่ถูกแขวนไว้ตลอดเวลา สามารถแบ่งกันไปช่วยได้ 1-2 คน แล้วปล่อยให้คนที่เหลือซ่อมเครื่อง Generator แต่หากเจอ Killer Hillbilly ควรมาช่วยกันอย่างน้อย 2-3 คน 

การเล่นแบบเสียสละเพื่อน - หาก Killer เฝ้าเพื่อนที่ถูกแขวนในแบบที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้เลย ควรเสียสละเพื่อนที่ถูกแขวนไว้เพื่อเป็นการถ่วงเวลาให้คนอื่นๆ ได้ซ่อมเครื่อง Generator ให้ได้มากที่สุด และหากซ่อมจนสามารถประตูเปิดได้แล้วยังมีเวลาเหลือพอที่จะช่วยเพื่อนได้ จึงค่อยลองหาโอกาสช่วยเพื่อที่จะรอดไปด้วยกันได้

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์