ข้อมูลเกี่ยวกับ item
และความสามารถในแต่ละระดับรวมไปถึง Adds-on


กล่องพยาบาล

อุปกรณ์เสริมสำหรับ “กล่องพยาบาล”

 

กล่องเครื่องมือ

อุปกรณ์เสริมสำหรับ “กล่องเครื่องมือ”

 

ไฟฉาย

อุปกรณ์เสริมสำหรับ “ไฟฉาย”

 

กุญแจผี

อุปกรณ์เสริมสำหรับ “กุญแจผี”

 

แผนที่

อุปกรณ์เสริมสำหรับ “แผนที่”

Source: http://www.deadbydaylight.com และ http://deadbydaylight.gamepedia.com 

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์