Dead by Daylight : วิธีการเล่นเบื้องต้นฉบับ Killers


รอยเท้า
ผู้เล่นจะสามารถพบกับรอยที่เกิดจากการวิ่งของ Survivor ทิ้งไว้ ซึ่งผู้เล่นสามารถไล่ตามรอยเหล่านั้นไปเพื่อตามหาตัว Survivor ได้

 

รอยเลือด
นอกจากการตามจากรอยเท้าในกรณีที่ Survivor วิ่งหนีแล้วทิ้งไว้แล้วนั้น ผู้เล่นสามารถตามได้จากรอยเลือดได้อีกเช่นกัน ซึ่งจะต้องเป็น Survivor ที่ได้รับบาดเจ็บเท่านั้นที่จะทิ้งรอยเลือดไว้ในระยะเวลาหนึ่ง

 

สัญญาณเตือน
การกระทำเหล่านี้ของ Survivor จะส่งสัญญาณเตือนให้ผู้เล่นรู้ได้ว่าในขณะนั้น Survivor อยู่ที่จุดใด
1. Skill Check พลาด
2. ซ่อม Generator สำเร็จ
3. ทำลายเสาสำเร็จ
4. กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางหรือเข้าตู้ด้วยการวิ่ง
5. ทำลาย Trap

 

ทำลายไม้
ผู้เล่นสามารถทำลายไม้ที่ล้มขวางอยู่ได้ด้วยการคลิกซ้าย เพื่อเป็นการตัดจุด Juke สำหรับ Survivor ไปได้อีกด้วย

 

จับตัว Survivor ง่ายๆ
นอกจากการจับตัว Survivor หลังจากตีจนล้มแล้ว ผู้เล่นยังสามารถจับตัว Survivor ได้ในขณะที่ Survivor กำลังทำสิ่งต่อไปนี้
1. ซ่อม Generator
2. ซ่อนอยู่ในตู้
3. เปิดประตู
4. ช่วยเพื่อนจากการโดนแขวน
5. ถอนเสา
6. กระโดดลงทางออกลับ

 

ปิดฉากด้วย Mori
วิธีทั่วไปในการปิดฉาก Survivor คือการจับแขวนหรือปล่อยให้เลือดไหลหมดตัวแล้วนั้น ยังมีอีกวิธีคือการใช้ Offering ที่มีชื่อว่า Momento Mori ซึ่งมีทั้งหมด 3 ระดับด้วยกัน คือ 

Cypress Momento Mori
 ฆ่าได้เฉพาะ Survivor ที่เหลือรอดเพียงคนสุดท้ายเท่านั้น

Ivory Momento Mori 
ฆ่า Survivor ได้เพียงคนเดียว

Ebony Momento Mori 
ฆ่า Survivor ทุกคน

 

โดย Animation ของ Killer แต่ละตัวจะแตกต่างกันออกไป ซึ่ง Animation รูปด้านล่างนี้คือ The Nurse นั่นเอง

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์