Rohan Online (www.rho.in.th) จัดเต็มต้อนรับสงกรานต์ Event Buff ให้ผู้เล่นทุกคน


กิจกรรม " Event Buff "  วันนี้ - 21 เม.ย 59
1. Buff Exp x 50% เพิ่มค่าประสบการ์ณ์ของผู้เล่นขึ้น 50%
2. Buff Drop x 35% เพิ่มอัตตราการได้รับไอเทมของผู้เล่นขึ่น 35%


Promotion‬ ยอดเติมเงินสะสมครบทุกๆ 500 บาท
รับฟรีทันที!! > Lucky Talisman 2Hr 10 ชิ้น
- Lucky Talisman : เพิ่มอัตราการดรอป 30%
- ระยะเวลา 2 ชั่วโมง / 10 ชิ้น
- ยอดสะสมนับตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 12.00น. ถึงวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 7.59น.

*** ยอดสะสมนับแยกกันของแต่ละช่องทางการเติมเงิน ***

ข่าวประชาสัมพันธ์จากค่ายเกม

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์