วิธีเติม Steam Wallet 

 

  • ขั้นตอนที่ 1: ที่หน้าโปรแกรมหรือเว็บ Steam ที่เมนูด้านบนซ้ายเลืิอก "เกม" และเลือกแท็บเมนู "เปิดใช้รหัส Steam Wallet" ดังรูป
 
 
  • ขั้นตอนที่ 2: (1) ใส่รหัส Steam Wallet, (2) คลิก "ดำเนินการต่อ", (3) ยอด Steam Wallet ปัจจุบนที่มี ดังรูป


***หากเป็นการเติมเงิน Steam Wallet ครั้งแรก ระบบจะให้ใส่ข้อมูลที่อยู่เพิ่มเติม***
  • ขั้นตอนที่ 3: เมื่อเติมเงินสำเร็จจะแสดงข้อความดังรูป
 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์