ชื่อกิจกรรม : GranAge ลดสนั่น 50% หลังสงกรานต์
วันที่เริ่มกิจกรรม : 18 เม.ย. 57 (12:00 น.)
วันสิ้นสุดกิจกรรม : 22 เม.ย. 57 (18:00 น.)

ที่สุดเหนือคำบรรยายกับมหกรรมลดราคาสินค้าทุกชิ้นใน Item Mall ถึง 50% ลดทุกชิ้น ถูกทุกชิ้น
โปรโมชั่นนี้มีเพียงปีละครั้ง เปิดให้ช็อปแค่ 5 วัน 18 - 22 เมษายน 2557 เท่านั้นนะจ๊ะ
 
ระยะเวลากิจกรรม
เริ่มวันที่ 18 เมษายน 2557 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 18.00 น.
 
รายละเอียดกิจกรรม
1. ในช่วงเวลากิจกรรม ระบบจะทำการลดราคาสิ้นค้าทุกชิ้นใน Item Mall ลง 50 %
2. ผู้เล่นสามารถซื้อสิ้นค้าลดราคาได้จนกว่าจะหมดระยะเวลากิจกรรม
3. ทีมงานขอสวงนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ข่าวประชาสัมพันธ์จากค่ายเกม 
http://granage.mygame.in.th/movement/activity/view.asp?id=MjAxNDA0MTcxNTUxMDc

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์