หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มั่นใจในน้ำเสียงและการใช้เสียงของตัวเอง และมีความใฝ่ฝันอยากลองพากย์เสียงตัวละครดูซะครั้ง ความฝันและโอกาสนั้น ได้เปิดออกให้คุณร่วมท้าทายแล้ว กับการประกวดให้เสียงภาษาไทยกับตัวละครและทหารรับจ้างหน้าใหม่ ให้กับ Atlantica Server Thai ที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านที่สนใจสามารถส่งผลงานการใช้เสียงพากย์ตัวละครใหม่นี้มาให้กับทางเราได้ แล้วผลงานใดต้องหูต้องใจ เราอาจเชิญมาอัดเสียงที่สตูดิโอของบริษัท Asiasoft พร้อมอาจถูกนำไปใช้เป็นเสียงพากย์ภาษาไทยให้กับตัวละครนั้นๆ จริงๆ ได้

หากคุณมั่นใจ และ พร้อมท้าทาย อย่ารีรอ รอช้า คว้าไมค์ อ่าน Script แล้วอัดเสียง
ส่งผลงานมาร่วมสนุกกับเรากันเลย !!!


ระยะเวลากิจกรรม :
21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 00:01 น. – 17 มีนาคม 2556 เวลา 23 :59 น.

ประกาศผลกิจกรรม :
1 เมษายน 2556 เวลา 23:59 น.

รายละเอียดกิจกรรม :
1. เลือกตัวละครที่ต้องการทำการพากย์เสียงมา 1 ตัวละครจากทั้งหมด 4 ตัวละคร
2. ทำการพากย์เสียงตาม script บทพูดของตัวละครนั้นๆ ตามลำดับจนครบทุกบทพูด
โดยให้ทำการเว้นจังหวะระหว่างบทพูดประมาณ 2 วินาที
3. บันทึกเสียงที่พากย์ไว้ทั้งหมดในรูปแบบไฟล์เสียง ไฟล์เดียว
4. ทำการส่ง e-mail ที่ระบุ ชื่อนามสกุลจริง, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้, ID, ตัวละครที่ต้องการ
รับรางวัล, server ของตัวละครนั้น, ชื่อตัวละครที่ได้ทำการพากย์เสียง พร้อมแนบ file เสียงที่ตน
ได้พากย์ แล้วส่งมาที่ e-mail : Atlantica@support.asiasoft.co.th
5. ไม่จำกัดจำนวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมต่อ 1 ท่าน แต่ต้องทำการส่งแยก mail และแยกไฟล์เสียงพากย์มา
6. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม ทางทีมงานจะคัดเลือกผลงานที่ฟังแล้วเข้าหูคณะกรรมการ
และมีเสียงที่เข้ากับบุคลิกของตัวละครที่ได้ทำการพากย์ แล้วจะทำการติดต่อกลับไปเพื่อนัดวันเวลา
มาทำการพากย์เสียงที่สตูดิโอของบริษัท Asiasoft
7. ผลงานที่ได้รับการบันทึกเสียง จะถูกพิจารณานำไปใช้เป็นเสียงพากย์ภาษาไทยของตัวละครนั้นๆ
เมื่อมีการอัพเดทตัวละครนั้นๆ เข้ามาที่ server ไทย
8. สำหรับผลงานที่ได้ถูกนำไปใช้จริง เจ้าของผลงานจะได้รับรางวัลเป็น Atlas Jackpot Box,
กล่องสุ่มราคา 290 บาท ที่ทำการอัพเดทในช่วงเวลานั้นจำนวน 5 กล่อง และ สามารถเลือก
ทหารรับจ้างได้ 1 ตัวละคร จาก Gigas, Chironia หรือ Riva Faust เมื่อมีการอัพเดทลง server ไทย
9. แจกรางวัล Atlas Jackpot Box จำนวน 20 รางวัล โดยจะสุ่มจากผลงานที่ได้ส่งมาร่วมสนุก
และเป็นผลงานที่ไม่ได้ทำผิดกฎกติกาแต่ประการใด
10. จะประกาศผล และทำการส่งของรางวัลให้ผู้ได้รับรางวัลทุกท่าน ภายใน 14 วันทำการหลังสิ้นสุด
กิจกรรมโดยจะส่งของรางวัลให้ผ่านทางช่องทาง mailbox ไปยังตัวละครและ server ที่ได้ระบุไว้
ตอนทำการส่งผลงานเข้ามา ยกเว้นตัวทหารรับจ้าง ที่จะส่งให้เมื่อมีการอัพเดทตัวละครนั้นๆ
เข้ามาใน server Thai
11. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการตัดผลงานที่ไม่ได้ทำตามกติกา
มีความไม่เหมาะสม หรือส่อแววทุจริตออก
12. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องสามารถเดินทางมาที่บริษัท Asiasoft ซึ่งตั้งอยู่ที่ U.M. Tower ถนนรามคำแหง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ด้วยตัวเองได้ในวันเวลาที่ทีมงานทำการนัดหมาย
(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางจะไม่ถูกรวมในของรางวัล)


# ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ตัวละครที่ให้เลือกสำหรับการทำการพากย์เสียง

 

 

 ที่มา : http://news.playpark.com/ViewContent.aspx?id=33139

ข่าวประชาสัมพันธ์จากค่ายเกม

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์