ในช่วงที่ผ่านมานั้นมีกลุ่มผู้เล่นบางกลุ่มได้พยายามใช้โปรแกรมแปลกปลอมหรือโปรแกรมช่วยเล่นในการเข้าเล่นเกม POINT BLANK  ซึ่งทีมงานขอประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการว่า “ขณะนี้ได้มีการตรวจสอบลงโทษผู้กระทำความผิดในเรื่องของการใช้โปรแกรมช่วยเล่นแล้ว”  ซึ่งนอกจากการตรวจพบของทีมงานภายในเกม ระบบของตัวเกมสามารถตรวจสอบการกระทำผิดย้อนหลังและเก็บมาใช้เป็นหลักฐานในการลงโทษได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้  ไอดีที่ถูกตรวจพบว่ากระทำความผิด จะได้รับการลงโทษ แบนการใช้งานไอดีตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป และหากยังกระทำผิดซ้ำจะถูกพิจารณาให้ระงับการใช้งานไอดีแบบถาวร โดยทีมงานจะทำการลงโทษไอดีที่ตรวจพบทันทีโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สำหรับผู้เล่นคนท่านใดที่พบการกระทำความผิดหรือการใช้โปรแกรมช่วยเล่น สามารถส่งเรื่องเข้ามาร้องเรียนได้ที่
http://pb.garena.in.th/report   ซึ่งทีมงานจะทำการตรวจสอบภายใน 48 ชั่วโมงสำหรับปัญหาการเข้าเล่นในบางครั้งแล้วมีข้อความแจ้งขึ้นว่า “ตรวจพบการใช้โปรแกรมช่วยเล่น” จากระบบและถูกตัดออกจากเกมนั้น  เป็นเพียงการป้องกันเบื้องต้นของตัวเกม  ดังนั้นหากท่านไม่ได้ใช้โปรแกรมช่วยเล่นดังที่ข้อความขึ้น ขอให้สบายใจได้เพราะก่อนการแบนไอดีทีมงานจะตรวจสอบอย่างละเอียดจนมีหลักฐานเพียงพอแล้วเท่านั้น
 

ขอบคุณที่ให้การสนับสนุน POINT BLANK

 

 

 ที่มา : http://pb.garena.in.th/news/content/3704.html

ข่าวประชาสัมพันธ์จากค่ายเกม

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์