ข่าวประชาสัมพันธ์จากค่ายเกม

Black Rogue EXP 200%   
 
สุดสัปดาห์นี้เข้ามามันส์กันแบบเต็มพิกัด ปล่อยฝีมือกันแบบไม่หยั้ง ช่วงเวลาดีที่จะได้โชว์ฟอร์มเทพให้ชาวโร้คทุกคน
ได้รับรู้ กำลังเปิดขึ้นอีกครั้ง!...ใครไม่อยากพลาดโอกาสฝึกความเป็นเทพ จงอย่าปล่อยให้เวลานี้ได้เลยผ่านไป
เพราะบนแผ่นดินโร้คกำลังรอคนอย่างคุณอยู่!!

ระยะเวลากิจกรรม
เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555 เวลา 17.00 น. - 23.00 น. (ของทุกวัน)

รายละเอียดกิจกรรม
1. ในช่วงเวลากิจกรรม ทีมงานจะทำการเปิดคูณค่าประสบการณ์ภายในเกม EXP200% พร้อมกันทุกเซิร์ฟเวอร์
2. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในการร่วมสนุกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตารางกิจกรรม
 

 

ตัวอย่าง : แสดงจำนวนค่าประสบการณ์ที่จะได้รับจากกิจกรรม

กรณี ฆ่ามอนเตอร์ A ให้ค่าประสบการณ์ 1000 ค่า SP 1000

 

 

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์