เรียนสมาชิกที่มีความประสงค์จะใช้บริการ OS Shop  ทุกท่าน  ขณะนี้ ทาง OS Shop จะขอทำการปิดปรับปรุง Website ชั่วคราว ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.20 - 00.00 น.  แต่ในส่วนของทาง Call Center ยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะ ซึ่งถ้าหากลูกค้าท่านใดต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้า หรือมีข้อสงสัยใดๆ ใน OS Shop สามารถติดต่อสอบถามได้ทาง Call Center ค่ะ

หากประสบปัญหาในการใช้บริการของ OS Shop ประการใด สามารถติดต่อมาทาง E-Mail ดังนี้ osshop@truecorp.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ทีมงาน OS Shop

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์