ข่าวประชาสัมพันธ์จากค่ายเกม

 

         เนื่องจากมีผู้เล่นหลายคนบ่นกันในเว็บบอร์ดและในเกมว่า 12 หางออนไลน์ เวลาในการเล่น Battle Arena และ Guild Boss ที่เป็นแบบสุ่ม ทำให้เพื่อนๆ หลายคนที่นัดเพื่อนในกิลด์เล่นต้องรอเป็นเวลานาน ทางทีมงาน HeroRangers และ Big Bug Studio ไม่ได้นิ่งนอนใจ และ ได้ปรึกษาหาทางออกกันแล้ว นั้นคือการกำหนดเวลาของ Battle Arena

และ Guild Boss

ให้เพื่อนๆ ได้นัดกันสะดวกขึ้นนั้นเองครับ

สำหรับการเปิด Battle Arena นั้น จะเปิดให้เล่น 2 รูปแบบนั้นคือ Fire Areana และ Battle Colosseum โดยเพื่อนๆ สามารถเข้าฝึกได้รอบละ 1 ชั่วโมง โดยจะเปิดให้เข้าไปฝึกทุกวัน วันละ 2 ช่วงเวลา รอบแรกเปิดเวลา 16.00 น. - 17.00 น. และรอบที่สองเปิดเวลา 20.00น - 21.00น. โดยวันจันทร์ - ศุกร์ จะเปิดเฉพาะ Colosseum และ วันเสาร์ - อาทิตย์ รอบแรกจะเปิด Fire Arena และ รอบที่ 2 จะเป็น Battle Colosseum ครับ

ระยะเวลาการฝึกใน Battle Arena

หวังว่าเพื่อนๆ จะสนุกกับการเล่น Battle Arena ในรอบเวลาที่กำหนดนี้ ทั้งนี้การเปิด Arena ในช่วงเวลาใหม่นี้จะเริ่มเปิดใช้จริง ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน หลังปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว

ส่วนการโจมตีของ Guild Boss นั้นจะยังคงสุ่มเวลาเกิดเช่นเดิม แต่จะกำหนด Guild Boss เป็นช่วงเวลาอย่างชัดเจนมากขึ้น โดย Guild Boss ทั้ง 4 ตัวจะออกสับเปลี่ยนกันออกมาตามช่วงเวลาต่างๆ โดยวันจันทร์ - ศุกร์ จะออกมาในช่วง 19.00 น. - 22.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ จะออกมาทั้งหมด 3 ช่วง ช่วงแรก ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 11.00 น. ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.00 น. และช่วงสุดท้ายตั้งแต่เวลา 19.00 น. - 22.00 น. ทั้งนี้ Guild Boss จะเกิดเพียง 1 ชั่วโมง และสุ่มออกในชั่วโมงใดชั่วโมงหนึ่ง ในระยะเวลา 3 ชั่วโมงของแต่ระช่วงเวลาดังกล่าวครับ

ระยะเวลาการโจมตีของ Guild Bossหวังว่าเพื่อนๆ จะสนุกกับการเล่น Guild Boss ในรอบเวลาที่กำหนดนี้ ทั้งนี้การเปิดการโจมตีของ Guild Boss ในช่วงเวลาใหม่นี้จะเริ่มเปิดใช้จริงตั้ง แต่วันที่ 23 มิถุนายน หลังปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ยังมีดันเจี้ยนใหม่ Moah's Tomb มาให้เพื่อนๆ เล่นกันด้วยครับ สำหรับเพื่อนๆ ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้ามาดูได้ที่ http://12tails.herorangers.com หรือผ่าน Facebook ที่ http://www.facebook.com/HeroRangers ได้เลยครับ

 

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์