ภายในเกม Goldenland ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็น "ลอร์ด" ผู้คอยพัฒนาเมือง สร้างกองกำลังทหาร ตามหาเหล่าฮีโร่มาช่วยในการบัญชาการการรบและบริหารเมือง ขยายอาณาเขตและค้นหาผู้มีอุดมการเดียวกันเข้าร่วมพันธมิตรเพื่อสร้างอาณาจักรขึ้นมา ค้นหาและยึดครองซากโบราณเพื่อเป็นผู้ครอบครองทหารพิเศษที่ไม่สามารถหาจากที่ไหนได้

ในตอนสร้างตัว ต้องเลือกเข้าร่วมสมาพันธ์ใดสมาพันธ์หนึ่ง ซึ่งมีทั้งหมด 3 สมาพันธ์ แต่ละสมาพันธ์จะมีสิ่งก่อสร้างและทหารแตกต่างกัน ซึ่งตัวลอร์ดสามารถอัพเลเวลและสกิล เพื่อเพิ่มความสามารถในด้านต่่างๆ โดยผู้เล่นสามารถเลือกอัพให้สอดคล้องกับรูปแบบการเล่นและสมาพันธ์ของตนได้ รวมไปถึงการใส่อาวุธชุดเกราะ เสริมสร้างความสามารถของตัวเอง

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับสมาพันธ์ได้ที่
http://www.online-station.net/news/game/21684

ระบบ Avatar
     แปลกใหม่ไม่เหมือนใครกับระบบ Avatar ของลอร์ด ที่สามารถเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้กับตัวละครได้ตามใจชอบ สามารถเดินในเมืองศูนย์กลางเพื่อซื้อขายไอเทม, รับเควสต์ต่างๆ , ว่าจ้างฮีโร่ และพูดคุยพบปะกับผู้เล่นคนอื่นๆ ได้อย่างอิสระในรูปแบบ Side-Scrolling

ระบบเควสต์ (ภารกิจ)
     ระบบเควสต์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเควสต์ประจำวันที่มีรางวัลเป็นเงินและ EXP, เควสต์พันธมิตรที่มีเงินเป็นรางวัล และช่วยเพิ่ม EXP ให้พันธมิตร, เควสต์ฮีโร่ ที่ช่วยอัพเลเวลให้กับฮีโร่, เควสต์อีเว้นท์ที่มีของรางวัลเป็นไอเทมหรือชุดพิเศษ และเควสดันเจี้ยนที่ได้ของรางวัลเป็นชิ้นส่วนหลอมชุดเซ็ต

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับระบบภารกิจได้ที่
http://www.online-station.net/news/guide/16376

ระบบไอเทมสวมใส่
     อาวุธ ชุดเกราะ และเครื่องประดับสามารถตีบวกอัพเกรด หรือเอาไปแยกส่วนไอเทมได้ และยังมีชุดเซ็ตเพิ่มสตตัสพิเศษให้ที่สามารถหาได้จากเควสดันเจี้ยนและการขุดสมบัติ

ระบบภูมิประเทศและการรบ
     พื้นที่ในแผนที่ไม่ได้แบ่งเป็นช่องๆ เหมือนหลายๆ เกม แต่ภูมิประเทศในเกมจะสมจริง มีแม่น้ำ ภูเขา ต้นไม้ ที่ส่งผลกับการเดินทางของกองทัพเวลาที่ส่งทหารออกไปเก็บเลเวลหรือยึดแหล่งทรัพยากรรอบๆ ปราสาท นอกจากนี้ปราสาทแต่ละแห่งถูกเชื่อมด้วยถนน การส่งกองทัพไปยังปราสาทอื่นก็ต้องใช้ถนนในการเดินทาง

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์