ข่าวประชาสัมพันธ์จากค่ายเกม

     ชุดต่างๆ เหล่านี้ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้โดยตรงจะต้องทำการสร้างมาจากชุดระดับ180 ที่เมืองความทรงจำ เมื่อได้ชุดเหล่านั้นมาแล้วก็จะต้องนำอุปกรณ์ชิ้นนั้นมาอัพเกรดด้วย หินศักดิ์สิทธิ์ อีกครั้งหนึ่งจึงจะได้ออกมาเป็นอุปกรณ์ขั้นสูงสุดที่มีในขณะนี้คือ อุปกรณ์ระดับเลเวล185

เสื้อผ้า : ชุดแสงสีรุ้ง                   เสื้อหนา : ชุดฟ้ามืด

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์