ข่าวประชาสัมพันธ์จากค่ายเกม

        ทีมงาน 8 เทพอสูรมังกรฟ้า ขอเชิญชาวยุทธทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม "เล่นเทพ" กิจกรรมง่ายๆ เพียงแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเกมส์ 8เทพ ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับ @Cash ฟรีตลอดปี

ระยะเวลากิจกรรม

        วันที่ 30 ธันวาคม 2553 เวลา 00.01 น. – 15 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 23.59 น.

รูปแบบกิจกรรม

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องไปลงทะเบียนที่หน้าเว็บกิจกรรม "เล่นเทพ" (http://8inw.asiasoft.co.th/playinw/)
2. กรอกข้อมูลของตนเองโดยละเอียด และถูกต้องตามความเป็นจริง
3. ล็อกอินเพื่อเข้าไปดูข้อมูลของตน โดยนำไอดี และชื่อในเกมของเพื่อนที่ชวนมาเพื่อบันทึกข้อมูล
4. เพื่อนที่ชวนมาเมื่อเลเวล 40 ขึ้นไปจะถูกบันทึกเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการลุ้นรับรางวัลในรายการ
5. ทีมงานจะทำการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำได้ตรงตรงตามเงื่อนไข เพื่อประกาศรางวัลหลังจบกิจกรรม

กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม

อาจารย์ (ผู้ชวน)

1. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนเพื่อเป็นอาจารย์ได้ 1 ครั้งเท่านั้น
2. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถรับรางวัลได้สูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น ยกเว้นรางวัลพิเศษ

ศิษย์ (ผู้ถูกชวน)

1. ศิษย์สามารถมีอาจารย์ได้เพียงคนเดียวเท่านั้น หากตรวจสอบพบมีการลงซ้ำซ้อนจะยกเลิกรายชื่อศิษย์ดังกล่าวนี้ทั้งหมด
2. ไอดีของศิษย์จะต้องเป็นไอดีที่มีการล็อกอินเข้าเกม 8 เทพฯ หลังจากช่วงเวลาวันที่ 30 ธันวาคม 2553 หรือวันที่กิจกรรมเริ่มเท่านั้น

* ความหมายของตำแหน่งในกิจกรรม มีดังนี้ ผู้ลงทะเบียน เรียกว่า "อาจารย์" / เพื่อนที่ถูกชวนมา เรียกว่า "ศิษย์" ไม่จำเป็นต้องเป็นศิษย์อาจารย์ในเกมก็ได้

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลอาจารย์ชวนศิษย์มามากที่สุด

1. อาจารย์ชวนศิษย์มามากที่สุด (เฉพาะศิษย์ที่มี LV. 40 ขึ้นไป) อันดับ 1 จะได้รับ @Cash ราคา 349 บาท จำนวน 12 ใบ และ Item Set B (รายละเอียดของไอเทมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

2. อาจารย์ชวนศิษย์มามากที่สุด (เฉพาะศิษย์ที่มี LV. 40 ขึ้นไป) อันดับ 2 จะได้รับ @Cash ราคา 349 บาท จำนวน 6 ใบ และ Item Set B (รายละเอียดของไอเทมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

3. อาจารย์ชวนศิษย์มามากที่สุด (เฉพาะศิษย์ที่มี LV. 40 ขึ้นไป) อันดับ 3 จะได้รับ @Cash ราคา 349 บาท จำนวน 2 ใบ และ Item Set B (รายละเอียดของไอเทมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

หมายเหตุ : ศิษย์ทั้งหมดจะได้รับไอเทมด้วย แต่จะไม่ได้รับ @Cash

รางวัลที่ได้จากการสุ่มจากลูกศิษย์

ทางทีมงานจะทำการสุ่มลูกศิษย์ที่มี LV. 40 ขึ้นไป ขึ้นมา 1 คน เพื่อรับของรางวัล โดยจะได้รับของรางวัลทั้งศิษย์ และอาจารย์ของศิษย์ที่ได้รับการสุ่ม

- ศิษย์จะได้รับ @Cash ราคา 349 บาท จำนวน 6 ใบ และ Item Set A (รายละเอียดของไอเทมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

- อาจารย์จะได้รับ @Cash ราคา 349 บาท จำนวน 12 ใบ และ Item Set A (รายละเอียดของไอเทมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

รางวัลพิเศษ

1. อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 2 คนแรก จะได้รับ @Cash ราคา 349 บาท จำนวน 1 ใบ และ Item (รายละเอียดของไอเทมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) (ต้องมีศิษย์เลเวล 40 ขึ้นไปอย่างน้อย 1 คนในข้อมูล)

2. ศิษย์ที่เก็บเลเวลสูงสุด 2 คนแรก จะได้รับ @Cash ราคา 349 บาท จำนวน 1 ใบ และ Item (รายละเอียดของไอเทมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)(ต้องมีเลเวล 40 ขึ้นไป และทำถูกต้องตามกติกา)

หมายเหตุ :

* เพื่อนที่ถูกชวนมา หากคนใดมีเลเวลไม่ถึง 40 จะไม่ถูกนับในข้อมูล อาทิ ชวนเพื่อนมา 5 คน จบกิจกรรมมีผู้เลเวล 40 ขึ้นไปจำนวน 2 คน แต่เพื่อนอีก 3 คนเลเวลไม่ถึง ระบบจะบันทึกข้อมูลว่าอาจารย์นั้นๆ ชวนศิษย์มาจำนวน 2 คน

** ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับผู้ที่สามารถแสดงข้อมูล หลักฐานของตนเอง และของเพื่อนได้อย่างถูกต้อง โดยดูจากการทำตามเงื่อนไขในกติกา และการยืนยันตนจากชื่อตรงตามหมายเลขบัตรประชาชน ซึ่งทีมงานจะมีการตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*** การมอบรางวัลที่เป็น @Cash ทีมงานจะมอบให้ 1 เดือนต่อ 1 ใบ ยกตัวอย่างผู้ที่ได้รับรางวัล @Cash จำนวน 6 ใบ จะมีระยะเวลาการรับรางวัลคือ 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ประกาศ

**** ผู้ร่วมกิจกรรมที่ใช้วิธี หรือเทคนิคใดๆ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ตนเองรับรางวัล อันเป็นการกระทำผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมไม่ว่ากรณีใด ทีมงานจะตัดสิทธิ์จากกิจกรรมทันที

***** วันประกาศผลจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ที่มา - Asiasoft.co.th

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์