Patch Update ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2553
อัพเดทระบบคลับครั้งใหญ่เอาใจแกงค์ซิ่งแห่งกรุงโซล เพิ่มระบบใหม่ๆ มากมาย

 

เพิ่มระบบคลับมากมาย ดังนี้

• Club Level
สามารถสะสมค่า EXP เพื่อเพิ่ม Level ให้คลับได้ โดยหาได้จาก
- การเพิ่มเลเวลคลับ
- เวลาที่สมาชิกในคลับออนไลน์
- จำนวนการออนไลน์ของสมาชิกในคลับ (1 คน 1 ครั้งต่อ 1 วัน)
- ชนะใน Club War
- เมื่อทำภารกิจสำเร็จ

 

• Club Shop
เพิ่ม Club Shop โดยสามารถซื้อได้ผ่าน NPC Club
- ใช้แต้ม NP สำหรับซื้อสินค้า
- มีจำหน่ายไอเท็ม Club Logo และไอเท็มเพิ่มสมาชิกคลับ
- ประเภทไอเท็มแตกต่างกันไปตามเลเวลคลับ และบริเวณที่คลับครอบครองอยู่

 

• Club NP
เพิ่มแต้มสะสมสำหรับใช้ซื้อสินค้าพิเศษจาก Club Shop โดยหาได้จาก
- การเพิ่มเลเวลคลับ
- เวลาที่สมาชิกคลับในออนไลน์
- จำนวนสมาชิกคลับที่ออนไลน์ในแต่ละวัน (1 คน/1 ครั้ง/1 วัน)
- ชนะ Club War
- เข้าร่วมแข่งขัน Club War

 

• Club Buff
เพิ่ม Buff พิเศษสำหรับสมาชิกในคลับเท่านั้น
- ใช้ค่า NP ในการ Buff และเพิ่มเลเวล Buff
- มี Buff 2 ประเภท ทั้ง Active และ Passive

 

 

• ประกาศ(โฆษณา)คลับ
หัวหน้าคลับ และรองหัวหน้าคลับ สามารถประกาศข้อความทั้งคลับได้ทันที
- ใช้แต้ม NP ในการประกาศ
- มีระยะเวลาการประกาศ 3 ชั่วโมง
- ประกาศจะสิ้นสุดทันทีเมื่อหัวหน้าคลับ หรือรองหัวหน้าคลับออฟไลน์

 

    * สนามแข่งใหม่ 1 สนาม วงเวียน โพสโค่
    * สนามแข่งใหม่ 4 สนาม ใน Limited Engine Mode


      [Alpha] เขตอุตสาหกรรม-ฮานึล
      [Beta] โรงพยาบาลซารัง-ร้านซ่อมรถ
      [Gamma]ถนนสายไหม-อุโมงค์ซาฮา
      [Delta]เมื่อเขาวิหค-ฮงวอน

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์