ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณน้อง ปัณณทัต จากเว็บบอร์ด ทาร์, น้อง Spennaz X มะแว้ง และคุณแม่ จาก Facebook TAR ที่เป็นผู้เสียสละให้ทางทีมงานเข้าไปตรวจสอบปัญหา และนำมาแก้ไข จนได้วิธีแก้ไขมาแล้ว เย้!

        จากที่ได้ทำการตรวจเช็คโมเด็มแล้วพบว่า Router Modem HuaWei SmartAX MT880 (Lot01) นั้นเป็นโมเด็มที่ถูกติดตั้งมาพร้อมกับอินเตอร์เน็ตเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้ว จึงมีการเซ็ตค่าต่างๆ ไว้ในรูปแบบค่อนข้างเก่า เกมทาร์ ทา รอส ถูกพัฒนามาหลังฮาร์ดแวร์ตัวนี้ มีโครงสร้างต่างๆ ที่ใหม่กว่า จึงทำให้อาจจะไม่รองรับในบางส่วน แต่! สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

การแก้ไขปัญหาสำหรับผู้เล่นที่ใช้ Router Modem HuaWei SmartAX MT880 มี 2 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1

ให้เปิด IE ขึ้นมาแล้วพิมพ์ http://192.168.1.1/ ในช่อง Address

จะปรากฏหน้าต่างให้ Login ดังภาพที่แสดง

ให้ทำการใส่ Username และ Password ของ Router ที่ใช้งาน โดย
อินเตอร์เน็ตของ True ใช้ Username admin และ Password ADSLMT880mi^
อินเตอร์เน็ตของ 3BB ใช้ Username admin และ Password 3bb
อินเตอร์เน็ตของ TT&T ใช้ Username admin และ Password TTT

3. เมื่อ Login ได้แล้วจะพบหน้าจอดังภาพ ที่สามารถดูข้อมูลต่างๆ Router

ให้คลิกเลือก เมนู Basic ที่อยู่ฝั่งซ้าย แล้วคลิกเลือก WAN Settings จะแสดงหน้าจอดังภาพ

ให้คลิกไปยังไอคอนดินสอ จะพบหน้าจอดังภาพ ดูในช่อง Configured MTU ให้ใส่ค่า 1500 ลงไปแล้ว คลิกปุ่ม "Submit"

เมื่อตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไปที่ Tool -> Save & Reboot เพื่อบันทำการตั้งค่าของระบบใหม่

แล้วเลือกที่ Save -> Submit

เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ให้ทำการ Login เข้าเกม Tartaros ได้เลย

วิธีที่ 2 ให้ทำการเปลี่ยนการหมุน Router Modem เป็นแบบ Bridge Mode

ให้เปิด IE ขึ้นมาแล้วพิมพ์ http://192.168.1.1/ ในช่อง Address

จะปรากฏหน้าต่างให้ Login ดังภาพที่แสดง

ให้ทำการใส่ Username และ Password ของ Router ที่ใช้งาน โดย
อินเตอร์เน็ตของ True ใช้ Username admin และ Password ADSLMT880mi^
อินเตอร์เน็ตของ 3BB ใช้ Username admin และ Password 3bb
อินเตอร์เน็ตของ TT&T ใช้ Username admin และ Password TTT

ระบบจะเข้ามายังหน้า System Information

4. ให้คลิกเลือก เมนู Basic ที่อยู่ฝั่งซ้าย แล้วคลิกเลือก WAN Settings จะแสดงหน้าจอดังภาพ

ให้คลิกไปยังไอคอนดินสอ จะพบหน้าจอดังภาพ

ใช้งาน Bridge Mode ตั้งค่าดังนี้
Operation Mode : Enable
VPI / VCI : 0/100 (เป็นค่าการใช้งานสำหรับผู้ให้บริการของ Truehisp)
VPI / VCI : 0/33 (เป็นค่าการใช้งานสำหรับผู้ให้บริการของ TTT และ 3BB)
Mode : สามารถเลือกการใช้ Bridge Mode แบบ Pure Bridge กดปุ่ม Submit เพื่อบันทึกค่า

5. เมื่อตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไปที่ Tool -> Save & Reboot เพื่อบันทำการตั้งค่าของระบบใหม่

7 ทำการเลือก Save แล้วกดปุ่ม Submit

 

เป็นอันเสร็จเรียบร้อย หลังจากนั้นให้ทำการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Internet ดังนี้
เปิด Control Panel -> Network Connections
Double click ที่ New Connection Wizard
กด Next

เลือกที่ Connect to the Internet
กด Next

เลือกที่ Set up my connection manually
กด Next

เลือกที่ Connect using a broadband connection that requires a user name and password
กด Next

ใส่ชื่อ ISP Name หรือ ชื่ออะไรก็ได้
กด Next

ใส่ Username และ Password ที่ใช้ต่ออินเตอร์เน็ตตามที่ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตให้มา หรือโทรศัพท์สอบถามจากศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตที่ได้สมัครใช้บริการ (ถ้าจำไม่ได้ให้โทรถาม Call Center)
กด Next

คลิกที่ช่อง Add a shortcut to this connection to my desktop
กด Finish

ที่หน้าจอ Desktop เลือก Icon ตามที่ตั้งชื่อไว้

ใส่ Username & Password แล้ว กด Connect

แล้วเข้าเกมตามปกติ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์