ประวัติสำนัก

    เขาง๊อไบ๊ เต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับที่ซ่อนเร้นอยู่มากมาย เป็นหนึ่งใน 2 เขาที่มีชื่อเสียงระหว่าง พุทธ และ เต๋า มีผู้คนฝึกวิทยายุทธมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง อย่างไรก็ตาม สำนักง๊อไบ๊ยังไม่เป็นที่รู้จักในขณะนั้น หลายปีผ่านไป ทหารเรือของซ่งเดินทางไปตามแม่น้ำเพื่อถล่มเมือง มีปรมาจารย์มากมายในเมือง ซ่อนตัวอยู่ในเขาง๊อไบ๊ จากนั้นสำนักง๊อไบ๊ก็ได้โผล่ออกมาสู่ยุทธภพ

ลักษณะการต่อสู้

    ผู้ที่ติดตามสำนักง๊อไบ๊มีคุณลักษณะทั้งอ่อนและแข็ง ด้านหนึ่ง พวกเขามีพลังโจมตีที่แฝงด้วยความเย็นที่รุนแรง แต่ในขณะเดียวกัน มันก็สามารถปกป้องเป้าหมายจากรอบด้านได้ด้วย เมื่อมันมาสู่จุดสำคัญ พวกเขาสามารถหายตัวได้ในระยะหนึ่ง ในด้านอื่น ผู้ติดตามแห่งสำนักง๊อไบ๊สามารถรักษาพรรคพวกและตนเอง ทำให้คืนชีพ พวกเขามีความสำคัญอย่างมากในการต่อสู้

ลักษณะเฉพาะของสำนัก


ทำยันต์: ผู้คนในเขาง๊อไบ๊นับถือในศาสนาพุทธและลัทธิเต๋า สำนักง๊อไบ๊มีความสามารถพิเศษที่จารึกเอาไว้ ศิษย์สำนักง๊อไบ๊ใช้สิ่งนี้ในการต่อสู้จริง

วิชาวิญญาณู: ทำให้จิตใจลุ่มหลงหรือเปล่งแสงสว่าง และเป็นสกิลที่มีความสำคัญในจารึก ศิษย์สำนักง๊อไบ๊แทบจะไม่กล่าวถึงการฝึกวิชานี้

การขี่หงส์: เขาง๊อไบ๊มีนกสีฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถเรียกได้โดยศิษย์สำนักง๊อไบ๊ พวกเขาขี่พวกมันเหล่านั้นเพื่อเดินทาง ในหลายปี มีคนพบเห็นศิษย์ขี่นกฟีนิกส์ไฟระดับสูงอยู่ในท้องฟ้า

เขาง๊อไบ๊

    มีลิงเป็นจำนวนมากอยู่ในเขาง๊อไบ๊ บางตัวที่ฉลาดมากจะมีเสน่ห์ดึงดูด เป็น 1 ใน 10 สิ่งรบกวนและก่อปัญหาให้แก่ผู้คนในพื้นที่มากมาย สำนักง๊อไบ๊ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำ 2 สาย มีบรรยากาศและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอย่างมาก เจ้าสำนักง๊อไบ๊คือหญิงสาว และสำนักจะมีแต่สตรีมากมาย สำนักง๊อไบ๊ไม่ได้รับเฉพาะศิษย์สตรีเท่านั้น เป็นสถานที่สำหรับการฝึกตนของนิกายเซ็น

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์