ประวัติสำนัก

    ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่น่าอัศจรรย์ใจ ขุนเขาศักสิทธิ์ที่รายล้อมด้วยทัศนียภาพที่น่าอัศจรรย์ เป็นสถานที่ที่มีอากาศดี ทั้ง 4 ฤดูกาล มีหลายราชวงศ์ทั้งเหนือและใต้ที่เดินทางมาจำศีลบำเพ็ญ ณ ที่แห่งนี้ แต่ในช่วงแรกเริ่มมีเพียงนักพรตบู๊ตึีงเท่านั้นที่อยู่ที่นี่ จากปรมาจารย์แรกเริ่มของลัทธิเต๋าก็กลายเป็นสำนักใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในปีหลังๆนั้นถูกยกขึ้นเทียบชั้นวัดเส้าหลินเลยทีเดียว

ลักษณะการต่อสู้


    ศิลปะการต่อสู้ของลัทธิเต๋านั้นงดงามและลึกซึ้งและโจมตีทางกำลังภายในเป็นหลัก แนวทางการต่อสู่ของบู๊ตึ๊งนั้นจะโจมตีศัตรูด้วยสายฟ้าซึ่งทำให้เพิ่มพลังโจมตีได้เป็นอย่างมาก การต่อสู่ตามวิถีการต่อสู้แห่งบู๊ตึ๊งนั้น งดงามยิ่ง ทำให้ปราศจากร่องรอยแม้กระทั่งหยดเลือดให้เห็น เมื่อถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับศัตรู พวกเขามีโอกาสปราชัยน้อยมากเมื่อต่อสู้กันด้วยกำลังภายใน เมื่อต้องเผชิญศัตรูหลายรูปแบบพวกเข้ามักจะได้เป็นผู้นำของเหล่าชาวยุทธ

ลักษณะเฉพาะของสำนัก


หลอมยาเม็ด: มันเป็นขนบธรรมเนียมอันยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลัทธิเต๋า ที่ซึ่งเป็นศูนย์รวมของฝึกฝนทั้งกายและจิต เพื่อพัฒนาไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับยาจีนและสรีระ ขนบธรรมเนียมจีนที่พัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบสืบเนื่องกันมา

วิชาแห่งบู๊ตึ๊ง: ศาสตร์แห่งจีนนั้นเป้าหมายหลักๆจะมุ่งเน้นไปที่การชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ ด้วยความหวังสู่ความเป็นอมตะ ผ่านทางการบริโภค ความรู้ทางศาสตร์การทำอาหารที่แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นยาหรือยาอายุวัฒนะแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์

พาหนะ กระเรียน: พาหนะที่ใช้เปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ใช้งาน

หุบเขาบู๊ตึ๊ง


    ที่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นแห่งลำนำ ประเทศที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติร้ายแรง ผู้บุกเบิกชาง ผู้ซึ่งได้รับการเคารพนับถือเกี่ยวกับความสามารถของในการรักษา

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์