ประวัติสำนัก

วัดที่เลื่องชื่อที่สุดในแผ่นดิน ที่คอยเผยแพร่ศาสนาพุทธ  ตั้งแต่ราชวงศ์ถังและซ่ง มีผู้นับถือศาสนาพุทธเป็นจำนวนมาก ผู้คนมากมายมาที่นี่เพื่อออกบวชเป็นพระ เพราะวิทยายุทธทั้งหลายมาจากวัดเส้าหลิน   เมื่อใดที่เส้าหลินเป็นผู้นำก็จะมีผู้ติดตามพวกเขาเป็นพัน ๆ คน

ลักษณะการต่อสู้

วิทยายุทธของเส้าหลินนั้นมีรากฐานที่ลึกซึ้ง พูดได้ว่า พลังป้องกันศักดิ์สิทธิ์ ทำให้ศิษย์วัดเส้าหลินเป็นอันดับ 1 ในยุทธภพ เมื่อพวกเขาโจมตีู ก็มีโอกาสอย่างมากที่จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรู ศิษย์วัดเส้าหลินมีความตั้งใจที่จะทำด้วยตัวของพวกเขาเอง พวกเขามีความถ่อมตัวเป็นอย่างมาก แต่คุณจะต้องระวังตัวให้มากเมื่อต่อสู้กับพวกเขา

ลักษณะเฉพาะของสำนัก


เปิดไฟ: พระพุทธเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่งต่างๆ วัดเส้าหลินมีการแพทย์ที่ก้าวหน้าเป็นพิเศษเม็ดยาซึ่งสามารถรักษาอาการต่างๆ ถูกเตรียมพร้อมสำหรับการรักษาโรคภัยต่างๆ ศิษย์วัดเส้าหลินทุกคนจะมียานี้ติดตัววเสมอ มันไม่ได้มีเพื่อช่วยผู้คนอย่างเดียวเท่านั้น แต่สามารถป้องกันการโจมตีได้ด้วย เป็นเม็ดยาคริสตัลลักษณะเหมือนลูกปัด

หมัดสยบพยัคฆ์: 72 วิชาของเส้าหลินไม่เคยขาดพลังแห่งพุทธองค์ วิชาทั้งหมดต้องการความแข็งแกร่งและการตัดสินใจที่ดี

พาหนะ เสือ: มีเสือมากมายในภูเขาของดินแดน พระวัดเส้าหลินจะจับสัตว์ป่าเหล่านี้มาเพื่อใช้เป็นพาหนะ

วัดเส้าหลิน


เจดีย์ต่าง ๆ ก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามประวัติศาสตร์ของวัดเส้าหลิน เจดีย์เหล่านี้ใช้เพื่อเก็บลูกประคำเก่าแก่ ศิษย์วัดเส้าหลินมีหน้าที่ต้องปกป้องมันมีตำนานทางเดินที่มีตุ๊กตา ซึ่งมีตุ๊กตาไม้อยู่มากมาย เพื่อใช้ในการฝึก

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์