ประวัติสำนัก

     พวกเราแฝงตัวอยู่ตลอดทุกช่วงอายุของผู้คน โลกจะยังไปหมุนไปตามทางของมัน อย่าใส่ใจว่าเรามาจากไหน พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกัน ตั้งแต่พวกเราผ่านอะไรกันมามาก ศิษย์ของพรรคกระยาจกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละวัน และพรรคเราจะใหญ่ที่สุดในยุทธภพ ในบรรดาศิษย์ของเรามีวีรบุรุษมากมาย

ลักษณะการต่อสู้


     ปรมจารย์ของสำนักเราแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ เมื่อการต่อสู้อันยาวนานครั้งสุดท้าย ศิษย์สำนักเราเชี่ยวชาญในการต่อสู้ระยะประชิด บางครั้งสามารถโต้กลับการโจมตีของศัตรูอีกด้วย ยิ่งทำการโจมตีต่อเนื่องมากเท่าไร จะยิ่งรุนแรงขึ้นเท่านั้น และยังมีการโจมตีระยะไกลที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย พวกเราฝึกฝนการโจมตีทางกายภาพเป็นพิเศษ ยิ่งไปกว่านั้น พวกเรายังเกี่ยวเนื่องกับ งู และแมลง ตลอด ทำให้การโจมตีของเราอาจทำให้ติดพิษได้ และสามารถใช้พิษจากแมลงโจมตีให้ศัตรูตาบอดได้ชั่วขณะหนึ่ง

ลักษณะเฉพาะของสำนัก

วิชาหมักเหล้า: ศิษย์ของพรรคกระยาจกมักจะดื่มสุราเป็นนิจ และศิษย์ส่วนใหญ่รู้วิธีเทคนิคการกลั่นเหล้า พวกเขามักจะกลั่นเหล้าด้วยงู และแมลง สุราบางชนิดมีผลกับร่างกาย และมีพิษรุนแรง

ดอกบัวโรย: แรกเริ่มมาจากศิษย์ของเราที่ออกไปขออาหาร หลังจากนั้น มันก็เป็นเฉพาะกลุ่มเล็กๆ

พาหนะ หมาป่า: พวกเราพรรคกระยาจกบ่อยครั้งที่ต้องพบกับสุนัข และหมาป่า ไม่มีใครรู้ว่าพรรคกระยาจกทำให้มันเชื่อง ได้อย่างไร มีแค่เพียงศิษย์พรรคกระยาจกเท่านั้นที่ขี่มันได้ ผู้คนมักเรียกว่า "ผู้ขี่หมาป่า"

สำนักพรรคกระยาจก

     สำนักพรรคกระยาจก อยู่บริเวณทางเหนือของ ไท่หู ที่เชื่อมไปยัง ลั่วหยาง มันเป็นบ้านที่ติดอาวุธไว้ ไม่ว่าจะเป็นสวน หรือบริเวณที่ฝึกฝน มันดูเหมือนป้อมปราการขนาดย่อมๆมากกว่ามีซากวัดอยู่ภายในสำนัก

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์