ภายในเกม "8 เทพอสูรมังกรฟ้า" จะมีมอนสเตอร์อยู่มากมายหลากหลายประเภท ซึ่งจะถูกแบ่งออกไปตามแผนที่ต่างๆ กัน โดยที่มอนเตอร์ส่วนใหญ่ของเกมจะเป็นมอนเตอร์ที่โจมตีก่อน (Auto) ยกเว้นมอนสเตอร์เลเวลน้อยๆ เพื่อให้ผู้เล่นใหม่ได้มีโอกาสในการเก็บเลเวลได้สะดวกมากขึ้น ดังนั้นการโจมตีมอนสเตอร์สามารถทำได้ดังนี้

การโจมตีเบื้องต้น
เพียงท่านคลิกเมาท์ซ้ายที่ตัวมอนสเตอร์ที่ต้องการ ตัวละครก็จะทำการโจมตีทันที โดยที่การโจมตีจะเป็นการโจมตีแบบธรรมดา ซึ่งรูปแบบของการโจมตีจะเป็นระยะใกล้ (Malee) หรือระยะไกล (Range) ขึ้นอยู่กับท่าโจมตีปกติของแต่ละสำนักที่ผู้เล่นสังกัด เช่น สำนักเม้งก่าจะเป็นการโจมตีระยะใกล้ แต่มังกรฟ้าจะเป็นการโจมตีระยะไกล

การโจมตีประจำสำนักนั้นจะถูกใช้อัตโนมัติเมื่อผู้เล่นได้นำ "สกิล" แรกสุดของสำนักนั้นๆ มาใส่ไว้ที่บริเวณคีย์ลัดทางด้านล่าง (สามารถดูรายละเอียดของ "คีย์ลัด" ได้ ที่นี่ ) โดยมีจุดสังเกตคือ ที่คำอธิบายสกิลนั้นๆ จะมีตัวอักษรสีเขียวแจ้งว่า "ใช้ต่อเนื่องอัตโนมัติ ต้องพกอาวุธ"

การโจมตีโดยใช้สกิล
1. คลิกที่ไอคอน "สกิล" ที่บริเวณมุมซ้ายล่างของจอเกม หรือ กด ALT + S เพื่อเปิดหน้าต่าง "สกิล" ขึ้นมา ผู้เล่นจะได้พบกับคัมภีร์ต่างๆ อยู่ภายในแถบ "สำนัก" ซึ่งมีทั้งที่เรียนรู้แล้วและสามารถเรียนรู้ได้ จากนั้นให้ผู้เล่นทำการเลือกสกิลที่ต้องการ แล้วคลิกค้างเพื่อลากมาใส่ในช่องคีย์ลัดด้านล่าง

2. คลิกขวาที่ตัวมอนสเตอร์ที่ต้องการโจมตีเพื่อเป็นการล็อคเป้าหมาย แล้วจึงกดใช้สกิลที่ต้องการได้โดยกดช่องคีย์ลัดที่ตั้งไว้ หรือ ดับเบิ้ลคลิกที่รูป "สกิล" นั้นๆ จากภายในหน้าต่างสกิลโดยตรง ตัวละครก็จะเริ่มทำการใช้สกิลทันที (ในแต่ละสกิลจะมีระยะคูลดาวน์ไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถกดใช้สกิลเดิมต่อเนื่องได้)

ทริค: สำหรับ "สกิล" ที่เป็นการโจมตีในระยะไกล ผู้เล่นสามารถใช้สกิลแล้วบังคับให้ตัวละครเดินหลบการโจมตีกลับของมอนสเตอร์ได้ แล้วจึงทำการโจมตีด้วยสกิลอีกครั้งเพื่อไม่ให้สูญเสีย HP

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์