ในเกม 8 เทพอสูรมังกรฟ้า ท่านสามารถตั้งค่าการแสดงผลต่างๆ ให้เหมาะสมกับความชอบ รวมไปถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้ ดังนี้ 

1. แสดงตัวเลือก
ท่านสามารถปรับเงาของพื้นดิน, เงาของตัวละคร, ความเรียบของหน้าจอ, จำนวนโมเดลที่แสดงผล, เอฟเฟคแสงของวัตถุ, แสงเิอฟเฟคที่ส่องในหน้าจอและเอฟเฟคแบบเบาบาง

2. ตัวเลือกเนื้อผิว (Grain Options)
ปรับคุณภาพของสีและคุณภาพของตัวอย่าง  

3. อื่นๆ
ท่านสามารถปรับให้เป็น Vertical Sync, Full screen และ Window Mode
ใน Window Mode ท่านสามารถปรับขนาดของหน้าจอซึ่งมี 4 ขนาดคือ: เท่ากับที่แสดงผลในปัจจุบัน, 800×600, 1024×768 และ 1280×1024

4. การปรับแต่งเสียง
ท่านสามารถปรับเสียงประกอบฉากหลัง, เสียงเอฟเฟคโดยรอบ, เสียงเอฟเฟคการใช้ Skill, เสียงเอฟเฟคของกิจกรรมและท่านยังสามารถเลือกปิดเสียงได้ด้วย
เสียงประกอบฉากหลัง: เสียงดนตรีประกอบฉาก
เสียงเอฟเฟคโดยรอบ: เสียงเอฟเฟคเฉพาะในสำหรับบางพื้นที่
เ้สียงเอฟเฟคการใช้ Skill: เสียงในขณะที่ใช้ Skill
เสียงเอฟเฟคของกิจกรรม: เสียงสำหรับเลเวลอัพและการรับเควส

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์