วิธีการสร้างตัวละคร 8 เทพอสูรมังกรฟ้า

1. หลังจากเข้าสู่หน้าจัดการตัวละครแล้ว ให้กดที่ปุ่ม "สร้างตัวละคร"

2. กรอกหมายเลขตรวจสอบตามที่เห็นในภาพ และกดปุ่ม "ยืนยัน"

3. ตั้งชื่อตัวละคร, เลือกเพศ, รูปแบบทรงผม, รูปแบบใบหน้า, ชุดสวมใส่เริ่มต้นและรูปภาพใบหน้าตัวละคร เมื่อเลือกได้ตามที่ต้องการแล้วกด "สร้าง"

4. หลังจากที่สร้างตัวละครแล้ว จะเข้าสู่หน้าจัดการตัวละคร ซึ่งจะสามารถสร้างตัวละครได้ถึง 3 ตัวละคร เลือกตัวละครที่ต้องการและกดปุ่ม "เข้าสู่เกมส์"   

5 . หากต้องการลบตัวละคร สามารถทำได้โดยกดที่ปุ่ม "ลบตัวละคร" หลังจากนั้น 3 วัน ให้เข้าเกมเดินทางไปยังเมืองลั่วหยาง (268,46) หา "กวนฮั่นโส่ว" หรือไปที่เมืองต้าหลี่ (80,136) หา "โจวชาง" เพื่อยืนยันการลบตัวละคร

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์