วิธีการให้อาหารสัตว์เลี้ยง

        ในเกม 8 เทพอสูรมังกรฟ้า ก่อนที่ท่านจะให้อาหารสัตว์ เลี้ยง ท่านจะต้องทำการตรวจสอบก่อนว่า สัตว์เลี้ยงของท่านนั้น ต้องกินอาหารประเภทใด เพื่อที่ท่านจะได้ทำการซื้ออาหารชนิดนั้นจาก NPC สัตว์เลี้ยงได้อย่างถูกต้องและเหมะสม ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ โดยการเอาเมาส์ไปชี้ที่รูป ดังภาพ หลังจากนั้นระบบจะแจ้งว่าสัตว์เลี้ยงของท่านจะต้องกิ นอาหารประเภทใด


เมื่อทราบว่า สัตว์เลี้ยงของเราต้องกินอาหารประเภทใดแล้ว ต่อไปเราก็จะมาดูวิธีให้อาหารสัตว์เลี้ยงกันครับ ซึ่งวิธีการให้อาหารของสัตว์เลี้ยงนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธีดังนี้ครับ

1. นำ Item อาหารวางไว้ใน Short Cut และกดใช้เพื่อต้องการให้อาหารได้เลย2. เปิดหน้าต่างสัตว์เลี้ยง (Alt+X) ขึ้นมา หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม “เลี้ยงดู” เพื่อให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยง
3. คลิกขวาที่แถบชื่อสัตว์เลี้ยง หลังจากนั้นกด “เลี้ยงดู” เพื่อให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยง

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์