ระบบการจารึกเครื่องป้องกัน


        ในเกม 8 เทพอสูรมังกรฟ้า การจารึกเครื่องป้องกันถือว่าเป็นการเสริม Option ให้กับอาวุธอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. เตรียมอาวุธที่จะทำการจารึก และ ยันต์สลัก ไว้ให้พร้อม ซึ่งยันต์สลักจะถูกแบ่งออกได้ตามเลเวลของอาวุธ ดังนี้

- ยันต์สลักระดับต่ำ ใช้กับอาวุธที่มี Lv.1 – 49
- การเจียระไนระดับสูง ใช้กับอาวุธที่มี Lv.50 เป็นต้นไป

2. ไปพบ NPC ปรมาจารย์ ตรงจุด อาวุธ ที่เมือง ลั่วหยาง หรือ ซูโจว และเลือกหัวข้อ “จารึกเครื่องป้องกัน”

3. นำอาวุธ และ ยันต์สลักใส่ในหน้าต่างระบบ หลังจากนั้นกด “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการทำรายการ ดังภาพ



4. เมื่อทำการจารึกแล้ว อุปกรณ์ของเราจะมี Option เพิ่มเติมเข้ามาดังภาพ ถือว่าเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์