ระบบ Gem System (การสังเคราะห์ (รวม) อัญมณี)


        ในเกม 8 เทพอสูรมังกรฟ้า การสังเคราะห์ คือ การรวมอัญมณีให้มีระดับที่สูงขึ้น ตามลำดับ ซึ่งในการสังเคราะห์อัญมณีมีกระบวนการดังนี้

1. เตรียม อัญมณีชนิดและระดับเดียวกันให้พร้อม อย่างน้อย 3 ชิ้น สูงสุด 5 ชิ้น พร้อมกับ ยันต์สังเคราะห์ตามระดับของอัญมณี ซึ่งแบ่งได้ดังนี้
- ยันต์สังเคราุะห์อัญมณีระดับต่ำ ใช้รวมอัญมณีระดับ 1 – 4
- ยันต์สังเคราะห์อัญมณีระดับสูง ใช้รวมอัญมณีระัดับ 5 – 8

*สามารถซื้อยันต์สังเคราะห์ได้จากร้าน Cash Shop เท่านั้น

2. ไปพบ NPC เผิงฮว่ายอวี้ ที่เมืองลั่วหยาง หลังจากนั้นเลือก “การสังเคราะห์อัญมณี”

3. นำอัญมณีพร้อมยันต์สังเคราะห์ใส่เข้าช่องตามหน้าต่าง ระบบ ซึ่งโอกาสสำเร็จจะขึ้นอยู่กับจำนวนอัญมณี ซึ่งแบ่งได้ดังนี้


- อัญมณี 3 ชิ้น + ยันต์สังเคราะห์ โอกาสสำเร็จ 50%
- อัญมณี 4 ชิ้น + ยันต์สังเคราะห์ โอกาสสำเร็จ 75%
- อัญมณี 5 ชิ้น + ยันต์สังเคราะห์ โอกาสสำเร็จ 100%


4. เมื่อทำการสังเคราะห์เสร็จแล้ว เราจะได้อัญมณีที่สูงขึ้นจากเดิม 1 ระดับ หากล้มเหลวอัญมณีทั้งหมดและยันต์สังเคราะห์จะหายไป
 

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์