ระบบ Gem System (ทำความรู้จักอัญมณี)

        ระบบ Gem System หรือการฝั่งเพชรใส่อาวุธ เป็นระบบที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการเล่นเกม 8 เทพอสูรมังกรฟ้า อย่างมาก เพราะจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอาวุธอุปกรณ์ และยังส่งผลให้ค่าพลังความสามารถพิเศษรวมถึงค่าสเตตั สของตัวละครเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ Gem แต่ละเม็ดก็จะมีผลการเพิ่มค่าความสามารถที่แตกต่างกั นออกไป


**อาวุธ 1 ชิ้นจะสามารถใส่อัญมณีได้ประเภทละ 1 ชิ้นเท่านั้น**

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์