ทักษะทำอาวุธ (วิธีผลิตอาวุธ)

        สำหรับเพื่อน ๆ ชาว 8 เทพอสูรมังกรฟ้า หลาย ๆ คนมาถามหาวิธีการทำอาวุธกัน ว่าทำอย่างไร ยากง่ายขนาดไหน ซึ่งวันนี้เลยมาขอแนะนำวิธีการทำอาวุธดังนี้ครับ

1. จะต้องมีเลเวล 40 เป็นต้นไป เพื่อที่จะทำการไปเรียนทักษะทำอาวุธ ได้จาก NPC ดังต่อไปนี้
- NPC หวังเต่อฟู่ [213,160] แผนที่ ลั่วหยาง
- NPC แยลหลู่ต้าสือ [118,62] แผนที่ ซูโจว
- NPC แสวจู่ [251,151] แผนที่ ต้าหลี่

2. เมื่อเรียนทักษะทำอาวุธเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการซื้อแบบแผนการหล่ออาวุธตามที่ต้องการจาก NPC ที่เรียนทักษะได้ทันที3. เมื่อซื้อมาแล้วให้ทำการกดเรียนที่ตำราอาวุธเพื่อศึก ษาแบบต่าง ๆ ตามที่ต้องการ
4. เมื่อเรียนแล้ว ให้เราเปิดหน้าต่างทักษะอาชีพ แล้วเลือกไปที่ Icon ของทักษะการทำอาวุธ หลังจากนั้น คลิกที่ “จัดทำ”5. ระบบ จะแสดงหน้าต่างการทำอาวุธขึ้นมา ซึ่งเราจะเห็นว่าได้มีแบบของอาวุธตามที่เราได้เรียนม าปรากฎอยู่ และเมื่อเราคลิกไปที่แบบดังกล่าว ระบบจะแสดงรายชื่อวัสดุที่ต้องการพร้อมจำนวน และเราจะต้องทำการไปดำเนินการหา Item ทั้งหมดมาให้ครบเพื่อที่จะทำการจัดสร้างขึ้นมา


**วัสดุที่ต้องการจะหาได้จากทักษะอื่น ๆ เช่น ทักษะการขุดแร่ , ทักษะแปรรูปวัตถุดิบ**

สำหรับ Item ตำราการสร้าง...... เราจะสามารถหาซื้อได้จาก NPC ที่ซื้อแผนการหล่อ โดยการเลือกซื้อแผนการสร้างได้เช่นกันครับ


6. เมื่อเราหา Item ได้ครบตามกำหนดแล้วให้เราวิ่งไปที่แทนตีอาวุธ ตรงจุดอาวุธเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสร้าง7. เปิดหน้าต่างทักษะอาชีพ เลือกที่ทักษะการทำอาวุุธ > เลือกไปที่ “จัดทำ” > เลือกแบบที่ต้องการ > คลิกที่ “จัดสร้าง” เพื่อดำเนินการสร้างอาวุธขึ้นมาครับ8. หลังจากนั้นเราก็จะได้ Item อาวุธตามแบบที่เราสร้างขึ้นมาครับ

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์